Print deze pagina

Teamleider Roosterbureau (Intern)(1,0 fte) - -, Limburg

Geplaatst op 11/02/2019
Interne vacature voor medewerkers van het Fusiecollege Arcus - Leeuwenborgh
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een Teamleider Roosterbureau (1,0 fte) (vacaturenummer: 2019-040).

Context:
Het Roosterbureau bevindt zich in de omgeving van Onderwijs Services. Deze omgeving omvat de administratieve logistiek van alle leerlingen vanaf het moment van aanmelding tot en met examinering en diplomering. Dit vereist niet alleen optimale werkprocessen per onderdeel; hierin zit uiteraard ook een goede samenwerking tussen de verschillende onderdelen en met het primair proces opgesloten.

Het Roosterbureau vertaalt de onderwijsvraag van de onderwijsafdeling naar een rooster voor leerlingen en docenten, daarbij rekening houdend met de beschikbaarheid van beide groepen. Verder handelt het Roosterbureau incidentele wijzigingen af, zoals ziekmeldingen van docenten, excursies of toetsweken. Er wordt zowel klassikaal als leerlinggericht geroosterd, afhankelijk van wat de afdeling vraagt. Er lopen ook pilots die erop gericht zijn de individuele leerling optimaal te kunnen bedienen.

Belangrijkste aandachtsgebieden/Resultaatgebieden in deze functie:
 • De Teamleider Roosterbureau draagt zorg voor de ontwikkeling en actualisering van instrumenten en processen ten aanzien van het roosterproces;
 • De Teamleider heeft hiertoe veelvuldig contact met partners/Onderwijsmanagers binnen het Fusiecollege. Hij/zij adviseert het (onderwijs)management over de aanpassing en/of optimalisatie van roosterapplicaties;
 • Hij/zij zorgt voor adequate bemensing van de eigen organisatorische eenheid en zorgt binnen dit kader voor een gezond P&O - en financieel beheer;
 • Hij/zij geeft integraal leiding aan de afdeling en bewaakt hiermee de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Hij/zij aggregeert bestuurs- en managementinformatie.

Wat verwachten wij van jou?
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau, dat mede van belang is voor de volgende functie-aspecten:
  • Theoretische en praktische kennis van het vakgebied planning en roostering, inclusief met het vakgebied samenhangende kaders, regels en voorschriften;
  • Inzicht in de relaties tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden;
  • Plannings- en organisatievaardigheden.
 • Een servicegerichte instelling, die de Teamleider in staat stelt een relatie met alle betrokken partners aan te gaan en te onderhouden en waardoor sprake is van verbinding om het proces van roostering doorlopend te verbeteren.
 • Ervaring met leidinggeven.
Wat bieden wij?
Deze functie is nog aan functiewaardering onderhevig.

Meer informatie:
Wil je meer over deze functie weten, neem dan contact op met de heer Hans Meijer, bereikbaar via Jacqueline Brouwers, secretaresse Raad van Bestuur.

Sollicitaties
Aan belangstellenden wordt verzocht uiterlijk donderdag 21 februari 2019 te reageren.
Je kunt uitsluitend solliciteren door je sollicitatiebrief en CV te sturen naar solliciteer@arcuscollege.nl onder vermelding van het betreffende vacaturenummer, namelijk 2019-040

Solliciteren op deze functie