Print deze pagina

Onderwijs

Teams aan zet!

Onze maatschappelijke omgeving verandert razendsnel. Er zijn beroepen die verdwijnen en nieuwe beroepen die ontstaan. Kennis is binnen twee jaar verouderd. Wij leiden (jong)volwassenen op voor hun toekomst, vervolgopleiding, voor werk, maar ook voor hun functioneren als persoon en als burger in deze dynamische omgeving. Dit stelt eisen aan de onderwijsorganisatie en tegelijkertijd aan het eigenaarschap van studenten voor hun eigen leertraject. Onze studenten mogen erop rekenen dat wij hen daar adequaat op voorbereiden. Dat betekent voor ons dat wij recht doen aan verschillen in studenten, medewerkers, werkgevers, onderwijspartners en onze maatschappelijke omgeving; vanuit onze eigenheid, onze eigen geschiedenis en de ambities van medewerkers en studenten voor de toekomst.

Wij maken het verschil door een hoge onderwijskwaliteit te leveren met een Eigentijds Curriculum en Gepersonaliseerd Leren. Twee samenhangende doelen die de komende jaren centraal staan in ons onderwijs, ons personeelsbeleid, onze bedrijfsvoering en onze samenwerking met partners. En het ontwikkelen van deze doelen gebeurt in de onderwijsteams. Verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing worden neergelegd bij de teams. Wij willen de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neerleggen: Zij zijn “aan zet”.

Duaal leiderschap

De komende jaren werken de onderwijsteams twee strategische doelen uit: het leveren van kwaliteit en het vernieuwen van het aanbod. Tegelijkertijd presteren en creëren, daar draait het om. Specialisten op onderwijskundig gebied gaan de teams ondersteunen. Deze onderwijskundig leiders coördineren de inspanningen van de teams om op die manier tot Gepersonaliseerd Leren en een Eigentijds Curriculum te komen. Een opleidingsmanager bewaakt de bedrijfsmatige doelen en centrale afspraken.

Duaal leiderschap krijgt daarmee vorm in de relatie tussen de opleidingsmanager en een onderwijskundig leider, die het team op zijn eigen charismatische manier vertegenwoordigt.

Onderwijsteams

Wil je de twee strategische doelen bereiken, dan is belangrijk de onderwijsteams in dit streven centraal te stellen.

Alleen op die manier kun de manier van onderwijzen die je voor ogen hebt realiseren. Onderwijsteams hebben  immers het beste zicht op de behoeften van hun studenten, maar ook van de bedrijven en stakeholders, waar ze mee te maken hebben. Het is belangrijk dat onderwijsteams samenwerken, actief kennis uitwisselen en met èn van elkaar leren.

In het ‘hoe’ maken wij het verschil. We zoeken actief contact andere onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke instellingen. We maken keuzes, omdat we willen excelleren. Excellentie vraagt ook om bevlogen en goed toegeruste medewerkers. Net als van onze studenten verwachten wij van onze medewerkers, dat zij zich optimaal ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past.

Gepersonaliseerd leren & eigentijds curriculum

Omdat elke student uniek is en omdat elk talent telt, willen we rekening houden met verschillen en zoveel mogelijk maatwerk leveren. Wij willen studenten een solide en duurzame basis bieden voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling vinden we erg belangrijk, vandaar dat we hier ruim aandacht aan besteden. Dit gepersonaliseerd leren doen we aan de hand van een uitgekiend leer- en onderwijsplan. Deze aanpak vraagt om flexibiliteit van zowel studenten als medewerkers. We zijn ons ook heel bewust van de mogelijkheden die de Euregio biedt en meer speciaal de samenwerking met regiopartners uit de omgeving. Daarnaast waarderen we verschillen in mensen, omdat we van mening zijn dat verscheidenheid dromen verwezenlijkt en het onderwijs nog beter maakt. Ook houden we vast aan centrale kaders. Die geven rust en bieden houvast.