Print deze pagina

Functies

Waar wil jij het verschil maken?

Vernieuwen, maar toch jezelf blijven. Weten waar je voor staat. Kortom studenten een solide basis bieden, voor het verdere verloop van hun schoolcarrière. Dat verschil kunnen we alleen maken door samen te werken. En daar hebben we jou voor nodig. Waar maak jij het verschil?

Duaal leiderschap

De komende jaren gaan we de onderwijsontwikkeling en het onderzoek binnen de teams structureel versterken door de introductie van onderwijskundig leiders. Zij coördineren de inspanningen van het onderwijsteam om te komen tot Gepersonaliseerde Leren en een Eigentijds Curriculum. De opleidingsmanager bewaakt de bedrijfsmatige doelen en centrale afspraken en is daarmee de ‘critical friend’ van de onderwijskundig leider en vice versa. Duaal leiderschap krijgt daarmee vorm in de relatie tussen de opleidingsmanager en de onderwijskundig leider die in deze relatie de representant van het onderwijsteam is.

Opleidingsmanager

De opleidingsmanager (OM) is resultaatgericht en denkt in processen waarbij het belang van goed onderwijs steeds voorop staat. Is gericht op transparantie in resultaten. Heeft organisatietalent, is een planner en een integraal denker. De OM bewaakt de bedrijfsmatige belangen en centraal gemaakte afspraken. De OM heeft oog voor teambuilding en is daardoor een verbinder. Heeft aandacht voor individuele docenten en biedt waar nodig zorg en begeleiding. Is ook een netwerker met externe focus gericht op het creëren van kansen voor contracten en bijvoorbeeld binnenhalen studenten.

Kortom, bij de OM draait het om bedrijfsmatig leiderschap gericht op het goed inregelen van randvoorwaardelijke zaken die belangrijk zijn voor het onderwijsproces.

Onderwijskundig leider

De onderwijskundig leider is als docent onderdeel van het onderwijsteam en geeft leiding aan de onderwijsontwikkeling en het onderzoek binnen de teams en daarmee aan de ontwikkeling van het Gepersonaliseerde Leren en een Eigentijds Curriculum. Het is een charismatisch onderwijsmens die in staat is om visie en ervaringen toepasbaar te maken. Een conceptuele denker met lef die graag netwerkt. Durft te experimenteren en snapt het verloop van innovatieprocessen. Creëert daarom een innovatie stimulerende omgeving, met oog voor implementeerbaarheid. De OL leidt op basis van de combinatie van expertise, persoonlijkheid en aanpak/werkwijze.

Kortom, bij de OL draait het om onderwijskundig leiderschap gericht op het creëren en realiseren van creatieve oplossingen die leiden tot Gepersonaliseerd Leren en een Eigentijds Curriculum.

Functies

Iedere medewerker van Leeuwenborgh is werkzaam in een team van professionals die samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van resultaat TEAMS AAN ZET. In elk team is ruimte voor verschillende functies op diverse niveaus en voor een taakverdeling die past bij de competenties en ambities van iedere medewerker. Om je een indruk te geven van de soorten functies bij Leeuwenborgh, hebben we ze hieronder omschreven.

Docenten

Leeuwenborghers maken het verschil door in hun werk te laten zien dat ze over hedendaags vakmanschap beschikken en een passie hebben om anderen te inspireren hun eigen vakmanschap te ontdekken en te ontwikkelen. Zij moedigen een innovatieve, creatieve en lerende teamcultuur aan.

De docenten van Leeuwenborgh geven hierbij het goede voorbeeld door zelf te leren en te ontwikkelen. Het onderwijsteam dient daarbij ook als leeromgeving. Een Leeuwenborgh team kent haar eigen sterkten en zwakten en het maakt effectief gebruik van de beschikbare talenten en kwaliteiten beschikbaar in het team, de andere teams en het Leeuwenborgh netwerk. Een docent bij Leeuwenborgh gaat dus verder dan alleen het individueel ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden en maakt écht deel uit van het team.

Als docent ondersteun je onze studenten. Dit doe je door leersituaties te creëren  waarin studenten competenties ontwikkelen die passen bij het beroepsprofiel waarvoor ze worden opgeleid.

Naast docenten zijn binnen Leeuwenborgh ook onderwijsassistenten werkzaam, die studenten en docenten begeleiden en ondersteunen in praktijkonderwijs.

Ondersteunend personeel

Bij Leeuwenborgh draait het om ‘samen doen’. Dus ook het ondersteunend personeel maakt het verschil door in hun werk te laten zien dat ze over hedendaags vakmanschap beschikken en een passie hebben om anderen hiermee te inspireren en te ontwikkelen. Gepassioneerde medewerkers kenmerken zich onder andere doordat ze in hoge mate eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzaamheden, ontwikkeling en het vooruitstreven van de organisatie.

Het ondersteunend personeel draagt bij aan het fundament van de organisatie, waarop onderwijsvernieuwing binnen de teams vorm kan krijgen. Of het nu de afdeling Finance, Human Resources of Facilities is, allemaal zijn ze even belangrijk in de bijdrage tot succes.