Print deze pagina

Aantrekkelijke werkgever

ROC Leeuwenborgh wil een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. We zijn er van overtuigd dat we dit bereiken door medewerkers en studenten uit te dagen en te stimuleren om het beste uit henzelf te halen. Door die medewerkers in te zetten voor de werkzaamheden waarin ze het beste tot hun recht komen. De sociale cohesie binnen de organisatie geeft een prettig werkklimaat hetgeen mede zorgdraagt voor bevlogenheid en tevredenheid van medewerkers. Dit komt ook uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren.

Als onderwijsinstelling zijn we aangesloten bij de CAO MBO. Naast deze collectieve arbeidsvoorwaarden kent Leeuwenborgh ook nog bedrijfseigen regelingen voor personeel.

Onderscheidende arbeidsvoorwaarden zijn o.a. een eindejaarsuitkering, persoonlijk budget en extra verlof voor OBP, roostervrije dagdelen voor OP, fiets-privé regeling, sportmogelijkheden, teamactiviteiten binnen en buiten het werk.

Voor iedereen die werkzaam is bij Leeuwenborgh, is de CAO MBO van toepassing. Op www.mboraad.nl vind je deze CAO terug. Naast de arbeidsvoorwaarden die in de CAO zijn opgenomen, heeft Leeuwenborgh nog een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers geregeld. Hieronder lees je daar meer over.

Professionele ontwikkeling

ROC Leeuwenborgh werkt als lerende organisatie samen met haar omgeving (onderwijs-partners en bedrijfsleven), anticipeert adequaat op de veranderende omgeving en omarmt daarbij ook nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. We streven naar een cultuur, waarin met plezier en passie continu wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteit van ons onderwijs hangt samen met de professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers, daarom besteden we veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

De professionele ontwikkeling is met name gericht op het verder ontwikkelen van “Gepersonaliseerd Leren” en het ontwikkelen van een “Eigentijds Curriculum” en vindt voornamelijk plaats in de eigen beroepspraktijk, samen met collega’s en rond praktijkvraagstukken. Onze medewerkers (zowel onderwijzend als ondersteunend) hebben daarbij voldoende professionele ruimte, uitdagende ontwikkelmogelijkheden en carrièreperspectief.

Bij ROC Leeuwenborgh ben jezelf verantwoordelijk voor je professionele ontwikkeling. In de HR gesprekscyclus stel je in dialoog met je leidinggevende de resultaat- en ontwikkelafspraken vast en bespreekt regelmatig de voortgang.

Leeuwenborgh academie

De dienst HR/ Leeuwenborgh Academie ondersteunt je in je professionele ontwikkeling middels advies, inspiratie en een aanbod van concrete ontwikkelmogelijkheden. Zo kunnen nieuwe medewerkers rekenen op een excellent inwerkprogramma, worden er diverse cursussen en workshops aangeboden en zijn er diverse actieve leernetwerken. Bij de invulling van de professionele ontwikkeling worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

Gepersonaliseerd leren
We doen maximaal recht aan de ontwikkel-behoefte van onze medewerkers. De invulling van de professionele ontwikkeling is daarom zo ingericht dat voor iedere medewerker/ team het eigen niveau, eigen tempo, leerstijl, loopbaan en leer route centraal staan. Het team/ de medewerker bepaalt! Hiermee doen we recht aan verschillen en leggen we de verantwoordelijkheid bij de medewerkers/ teams.

Eigentijds leren
We ontwikkelen ons toekomstgericht en arbeids- relevant. Hierbij zijn 21st- eeuwse vaardigheden en moderne technologieën integraal onderdeel van de aanpak. Ontwikkel programma’s worden deels in co-creatie met onderwijs partners en bedrijfsleven vorm gegeven. Daarnaast krijgen teamleren, kennismanagement en leiderschapsontwikkeling extra aandacht.

Uitdagende ontwikkel mogelijkheden
Succesvol leren bestaat uit een juiste mix van opleiden , leren van elkaar en werkplek leren. Waarbij werkplek leren een belangrijke plaats heeft. Leren is meer dan scholing. We stimuleren bij onze professionele ontwikkeling dan ook de inzet van de juiste mix van leervormen gekoppeld aan een uitdagend doel.

Leeuwenborgh sportief

Leeuwenborgh wil sporten stimuleren. Daarom kan er een gedeelte van je fitnessabonnement voor je betaald worden, of kun je gebruik maken van de mogelijkheid om in-house te sporten. Onder deskundige begeleiding kun je bijvoorbeeld gaan spinnen of hardlopen. Leeuwenborgh doet verder mee aan lokale sportevenementen zoals ‘Maastricht Mooiste’ en ‘Zweit veur Leit’ en heeft zelfs een eigen tennisteam. Dit team bestaat uit medewerkers, die meedoen aan de bedrijvencompetitie.

Fiets privé regeling

Leeuwenborgh biedt haar medewerkers, onder bepaalde voorwaarden, de gelegenheid gebruik te maken van de fiets privé regeling. Door het fiscale voordeel kun je voordeliger een nieuw fiets aanschaffen.

Activiteiten buiten het werk

Leeuwenborgh organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten. Denk hierbij aan ‘frites mit zoervleis’, waar je op de vrijdag voor Carnaval al flink in de Carnavalsstemming komt, of de Leeuwenborgh personeelsdag met ter afsluiting een gezamenlijke BBQ. Rond Kerst wordt altijd per sector, portaal of dienst op een ludieke wijze het kalenderjaar afgesloten. Bovendien wordt er jaarlijks een teamuitje georganiseerd zodat je gezellig met je collega`s een leuke activiteit kunt gaan ondernemen.

Tot slot worden in onze huisbar, ‘het Dorstige Hert’, regelmatig borrels en recepties georganiseerd.