Print deze pagina

Carrière bij Leeuwenborgh

Als je écht het verschil wilt maken!

De wereld en de maatschappij om ons heen veranderen snel. In deze wereld van nu is verandering misschien wel de enige constante geworden. Daarbij is het onze taak als beroepsopleider om onze studenten als vakman, als persoon en als burger zo goed mogelijk voor te bereiden op deze veranderende dynamiek. Wij maken het verschil, zodat onze studenten straks het verschil kunnen maken in hun sociale en persoonlijke ambities. Daarom gaan wij voor hoge onderwijskwaliteit: excellent Gepersonaliseerd Onderwijs met een Eigentijds Curriculum.

Excellentie vraagt ook om bevlogen en goed toegeruste medewerkers. Net als van onze studenten verwachten wij van onze professionals, dat zij zich optimaal ontwikkelen op de wijze die het beste bij hen past. Door samen nieuwe dingen te proberen en elk jaar beter te willen worden. Door intensief samen te werken met onderwijspartners en contact te houden met bedrijven uit de euregio.  Zaken die voor ons heel belangrijk zijn. Daarin willen we ons onderscheiden. Vandaar dat we onze medewerkers voldoende ruimte bieden, zodat ze zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Werken met passie

Leeuwenborghers maken het verschil door in hun werk te laten zien dat ze over hedendaags vakmanschap beschikken en een passie hebben om anderen te inspireren hun eigen vakmanschap te ontdekken en te ontwikkelen. Zij moedigen een innovatieve, creatieve en lerende teamcultuur aan.

Samen streven we naar een cultuur, waarin met plezier en passie wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. We zijn er bovendien van overtuigd, dat wanneer je er als onderwijsinstelling voor kiest op een positieve manier naar de toekomst te kijken, je tot heel veel in staat bent. Dat kan het allerbeste wanneer je gepassioneerd bent.

Samen stappen maken, met het oog op de toekomst. Daar draait het om.

Onze mensen

Onze medewerkers, zowel onderwijzend als ondersteunend, bieden we voldoende professionele ruimte, uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden en carrièreperspectief.  Daar proberen we als Leeuwenborgh zo goed als mogelijk op te anticiperen.

De achterliggende gedachte is mensen van zowel binnen als buiten aan het onderwijs binden. Samen staan we nog altijd sterker.

Het professionaliseren van onze medewerkers is met name gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit. Dit met behulp van het ontwikkelen van Gepersonaliseerd Leren en Eigentijds Curriculum.  Dat doen we in de praktijk, samen met collega’s.

Werken in onderwijsteams

Voor het verbeteren van onze onderwijskwaliteit is de samenwerking binnen en tussen de verschillende onderwijsteams cruciaal. Een Leeuwenborgh team kent haar eigen sterkten en zwakten en het maakt effectief gebruik van de beschikbare talenten en kwaliteiten beschikbaar in het team, de andere teams en het Leeuwenborgh netwerk.

Teamleren gaat dus verder dan het ontwikkelen van individuen binnen Leeuwenborgh. Verantwoordelijkheid, autonomie en zelfsturing worden neergelegd bij de teams. Wij willen de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neerleggen: Zij zijn “aan zet”. Samen maken wij écht het verschil!