Print deze pagina

Techniekcollege Zuid Limburg

In de markt neemt de vraag naar technisch geschoold personeel toe. Vanuit deze beweging is besloten dat de twee ROC’s van Zuid-Limburg, ROC Leeuwenborgh en Arcus College, hun krachten en middelen bundelen door intensief samen te werken om de kwaliteit en diversiteit van het aanbod van opleidingen te borgen. 

Dit besluit heeft geleid tot de ontwikkeling van één Techniekcollege dat als doel heeft het techniekonderwijs in de regio Zuid-Limburg op lange termijn te borgen op gebied van continuïteit en kwaliteit.

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken Leeuwenborgh en Arcus dan ook samen binnen één nieuwe techniekschool - het Techniekcollege Zuid-Limburg - zodat jij, dicht bij huis, een goede en moderne techniekopleiding kunt volgen.

Eén herkenbare mbo-techniekschool voor Zuid-Limburg. Dat is het Techniekcollege. Leeuwenborgh en Arcus hebben hierin alle techniekopleidingen gebundeld. Zo vind je altijd een techniekopleiding die bij je past, in één van de volgende domeinen:

  1. Bouw en Infra
  2. Creatieve technieken
  3. Metaal, elektro en installatietechniek
  4. Mobiliteit, motorvoertuigen en luchtvaart
  5. Procestechniek en Laboratoriumtechniek

De opleiding zijn verspreid over zes locaties: Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht-Airport, Beek en Born.

Bekijk al onze techniek opleidingen bij het Techniekcollege