Print deze pagina

Inburgering / Integration into Dutch society

Inburgering

Komt u van buiten de Europese Unie en woont u in Nederland? Dan moet u meestal inburgeren. Inburgeren betekent de Nederlandse samenleving leren kennen en de taal leren, zodat u zich thuis voelt in Nederland (www.inburgeren.nl).

U krijgt altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek en indien nodig toetsen wij uw taalniveau. Na het intakegesprek ontvangt u een offerte waarin de prijs en de duur van het traject is opgenomen. In de offerte staat ook of u het inburgeringsdiploma gaat halen via het inburgeringsexamen of via het Staatsexamen NT2. In beide gevallen voldoet u aan uw inburgeringsplicht.

Het inburgeringsexamen bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Dan moet u ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) halen.

U kunt het traject zelf betalen. U kunt hiervoor ook een lening aanvragen bij DUO, omdat ROC Leeuwenborgh het Keurmerk Inburgering van “Blik op werk” heeft (www.blikopwerk.nl).

Integration into Dutch society

If you are from outside the European Union and live in the Netherlands, you will usually have to go through the process of ‘integration’, referred to as inburgering in Dutch. That means getting to know Dutch society and learning the Dutch language to ensure that you feel at home in the Netherlands (see www.inburgeren.nl).

... all cases, you will first be invited for an initial interview, free of obligation, and if necessary we will assess your language level. After this initial interview, you will receive an offer setting out the costs and the duration of the programme. The offer also states whether you will obtain the integration diploma by means of the integration exam or via the NT2 State Exam. In both cases, you will have fulfilled your integration obligations.

The integration examination covers the following aspects: speaking, listening, reading, writing, and Knowledge of Dutch Society (Kennis van de Nederlandse Maatschappij, KNM). Did you become subject to the integration requirement after 1 January 2015? Then you must also pass the Orientation within the Dutch Labour Market (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA) examination.

You can pay for the programme yourself. You can also apply for a loan from DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs; the Dutch Education Executive Agency) as ROC Leeuwenborgh holds the ‘Blik op werk’ (www.blikopwerk.nl) Integration Quality Mark.

Contact

Voor al uw vragen over Inburgering / For all your questions about integration programmes

Maastricht: 088-0015058 of info.eduadm@leeuwenborgh.nl
Sittard: 088-0015435 of info.eduadm@leeuwenborgh.nl