Print deze pagina

Combinatietrajecten met Inburgering / Combined programmes including integration

Combinatietrajecten met Inburgering

In sommige gevallen werken we samen met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek om gecombineerde trajecten te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn: inburgering gecombineerd met een Entreeopleiding of inburgering gecombineerd met oriëntatie op werk. Voor meer informatie over deze trajecten kunt u contact opnemen met uw persoonlijke consulent bij de gemeente.

U krijgt altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek en indien nodig toetsen wij uw taalniveau. Na het intakegesprek ontvangt u een offerte waarin de prijs en de duur van het traject is opgenomen.

U kunt het traject zelf betalen. Voor het inburgeringsgedeelte kunt u hiervoor ook een lening aanvragen bij DUO, omdat ROC Leeuwenborgh het Keurmerk Inburgering van “Blik op werk” heeft (www.blikopwerk.nl).

Combined programmes including integration

In some cases, we work on combined programmes together with the municipalities in the Maastricht-Heuvelland and Westelijke Mijnstreek areas (rural South Limburg and the area around Sittard). Examples of this include: an integration programme combined with a study access programme (Entreeopleiding) or an integration programme combined with orientation within the labour market. For more information about these programmes, please contact your personal consultant at the municipality.

In all cases, you will first be invited for an initial interview, free of obligation, and if necessary we will assess your language level. After this initial interview, you will receive an offer setting out the costs and the duration of the programme.

You can pay for the programme yourself. For the integration part of the programme, you can also apply for a loan from DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs; the Dutch Education Executive Agency) as ROC Leeuwenborgh holds the ‘Blik op werk’ (www.blikopwerk.nl) Integration Quality Mark.


Contact

Voor al uw vragen over combinatietrajecten met inburgering / For all your questions about combined programmes including integration

Maastricht: 088-0015058 of info.eduadm@leeuwenborgh.nl
Sittard: 088-0015435 of info.eduadm@leeuwenborgh.nl