Print deze pagina

Alfabetisering NT2 / NT2 Literacy

Alfabetisering NT2

Bent u in uw eigen land (bijna) niet naar school geweest of is het schrift in uw eigen taal heel anders dan hier, dan is lezen en schrijven moeilijk. In de wet staat dat u wel moet inburgeren. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u de taal leert. In de alfabetiseringscursus leert u de basis van het Nederlands. Stap voor stap begeleiden wij u bij het spreken, verstaan, lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. De cursus is een voorbereiding op uw inburgeringstraject.

U krijgt altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek. Na het intakegesprek ontvangt u een offerte waarin de prijs en duur van het traject is opgenomen.

U kunt het traject zelf betalen. U kunt hiervoor ook een lening aanvragen bij DUO, omdat ROC Leeuwenborgh het Keurmerk Inburgering van “Blik op werk” heeft.

NT2 Literacy

If you received little or no schooling in your country of origin, or if the alphabet or script in your own language is very different from the one here, reading and writing could be a challenge for you. The law states that you need to integrate into Dutch society. To be able to do so effectively, it is important that you learn the language. The literacy course will teach you the basics of Dutch. Step by step, we will guide you through the skills of speaking, listening, reading, and writing in Dutch, and generally understanding the language. The programme serves as preparation for your integration process.

You will first be invited for an initial interview, free of obligation. After this initial interview, you will receive an offer setting out the costs and duration of the programme.

You can pay for the programme yourself. You can also apply for a loan from DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs; the Dutch Education Executive Agency) as ROC Leeuwenborgh holds the "Blik op werk" Integration Quality Mark. 

Contact

Voor al uw vragen over Alfabetisering NT2 / For all your questions about NT2 literacy:

Maastricht: +31 (0)88-0015058 or info.eduadm@leeuwenborgh.nl
Sittard: +31 (0)88-0015435 or info.eduadm@leeuwenborgh.nl