Print deze pagina

Nederlands als tweede Taal (NT2) / Dutch as a second language (NT2)

Nederlands als tweede Taal (NT2)

Trajecten NT2 zijn bedoeld voor mensen, die hun eigen moedertaal (bijvoorbeeld: Arabisch, Chinees, Spaans etc.) als  eerste taal spreken, lezen en schrijven. Zij leren Nederlands / NT2, als tweede taal, omdat zij meestal permanent (bijvoorbeeld: vluchtelingen met een verblijfsstatus), maar soms tijdelijk (bijvoorbeeld: expats, studenten) in Nederland wonen, werken, studeren, leven.

Bij Leeuwenborgh volgen mensen met meer dan honderd nationaliteiten, met meer dan honderd verschillende moedertalen, maar ook met heel verschillende vooropleidingen, werkervaringen en persoonlijke achtergronden trajecten NT2. Niet iedereen kan, gelet op bovenstaande diversiteit, eenzelfde traject NT2 volgen, vandaar dat wij onderscheid maken in:

  • alfabetisering NT2;
  • inburgering;
  • combinatietrajecten met inburgering;
  • NT2 op maat.

Dutch as a second language (NT2)

NT2 programmes are intended for people who speak, read, and write in their own native language (e.g. Arabic, Chinese, Spanish, etc.) as their first language. They are learning Dutch as a second language, because they are living, working, and/or studying in the Netherlands, whether permanently (for example as refugees with a residence status) or temporarily (for example as expats or students).

At Leeuwenborgh, the NT2 programmes are followed by people from more than a hundred different countries and nationalities, with more than a hundred different native languages and also with greatly varying educational backgrounds, work experience, and personal stories. Given this great diversity, it is logical that not everyone can follow the same NT2 programme. We therefore make a distinction between the following types of programme:

  • NT2 literacy
  • integration into Dutch society
  • combined programmes including integration
  • tailored NT2 courses