Print deze pagina

Informatie voor verwijzers van deelnemers

Leren lezen en/of schrijven en rekenvaardigheden

In Nederland hebben ruim anderhalf miljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, ook wel laaggeletterdheid genoemd. Anderhalf miljoen Nederlanders! Dat betekent, dat één op de tien Nederlanders moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen! Dat zou dus zomaar uw buurman kunnen zijn of zelfs één van uw familieleden…..

Veel mensen schamen zich ervoor, dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Allemaal hebben zij één ding gemeen: zij weten voor de buitenwereld goed verborgen te houden, dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Beroemde “smoezen” zijn:

  • “Sorry, ik ben mijn bril vergeten!”
  • “Dat formulier vul ik later thuis wel in.”
  • “Ik schrijf zo onleesbaar, mijn handschrift is zo slecht, doe jij dat maar even voor mij!”
  • “Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was…”

Zij hebben allemaal het idee, dat zij een uitzondering zijn. Zij denken, dat zij het nooit meer kunnen leren. Nee dus, het is meestal goed mogelijk als volwassene (opnieuw) te leren lezen, schrijven en rekenen.

Dit kan bij Leeuwenborgh en de lessen hier gaan heel anders dan vroeger op school! Elke deelnemer werkt op zijn / haar eigen tempo, op zijn / haar eigen niveau, aan voor hem / haar relevante opdrachten. En ook zij hebben allemaal één ding gemeen: ze hebben allemaal moeite met lezen, schrijven en/of rekenen én maken allemaal kleine stapjes vooruit. Voor de één betekent dit, dat zij opeens haar kleindochter kan voorlezen; voor de ander betekent het, dat hij zijn familieleden in het buitenland een e-mail kan sturen; en voor weer een ander betekent het, dat zij zelf de kassabon kan controleren van haar boodschappen!

Het alsnog leren lezen, schrijven en/of rekenen vergroot het zelfvertrouwen en biedt laaggeletterden ongekende, nieuwe mogelijkheden én de kans om zelfstandig te worden.

Leeuwenborgh biedt verschillende trajecten aan: leren lezen en schrijven, Nederlands als moedertaal  en rekenvaardigheden. Alle trajecten worden op verschillende niveaus aangeboden. Voor alle trajecten geldt, dat Leeuwenborgh werkt aan uw specifieke vragen (bijvoorbeeld: hoe zit het ook alweer met de spelling van de werkwoorden? Hoe kan ik de belangrijkste zaken uit een leestekst halen? Hoe kan ik mijn eigen inkomsten en uitgaven gemakkelijk bijhouden?

En heeft u zelf géén moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, maar (her)kent u mensen in uw omgeving, die dat wel hebben, breng ze dan in contact met Leeuwenborgh: 088-0015058 (Maastricht-Heuvelland), 088-0015435 (Westelijke Mijnstreek) of infoeduadm@leeuwenborgh.nl

Nederlands als tweede Taal (NT2)

Nederlands als tweede Taal zegt eigenlijk al genoeg: het gaat om mensen, die hun eigen taal als eerste taal spreken, lezen en schrijven en die Nederlands / NT2 moeten leren, allochtoon zijn dus.

Een heleboel deelnemers aan deze trajecten hebben in hun eigen land echter nooit de mogelijkheid gehad om naar school te gaan: zij spreken weliswaar hun moedertaal, hun eerste taal, maar kunnen daarin niet lezen en/of schrijven. Zo ’n honderd verschillende talen spreken de deelnemers wel, Nederlands nog niet! Deze mensen kunnen het traject alfabetisering NT2 volgen, waarin de focus vooral op taal ligt.

Mensen, die in het land van herkomst wel de mogelijkheid hebben gehad om naar school te gaan, moeten in Nederland inburgeren. Naast een niveau-eis wat de taal betreft geldt soms voor hen ook de eis om een bepaalde periode actief te participeren of te werken in de Nederlandse samenleving. Vaak moeten zij ook Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) of Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Deze mensen kunnen een inburgeringstraject volgen en zo hun inburgeringsdiploma behalen.

Mensen, die hun inburgeringstraject afgerond hebben (en dus al een redelijk niveau Nederlands beheersen) of mensen, die onderdaan zijn van de EU kunnen NT2 op maat volgen om hun niveau Nederlands te verhogen. Zij kunnen dan gemakkelijker doorstromen naar MBO-, HBO- of WO-opleidingen of kunnen gemakkelijker een baan vinden of zich verbeteren in hun eigen baan. Deze mensen leggen vaak Staatsexamen NT2 niveau I of Staatsexamen NT2 niveau II af.

Leeuwenborgh biedt voldoende kansen en uitdagingen aan al deze mensen. En maatwerk is daarbij het uitgangspunt: elke deelnemer werkt op zijn / haar eigen tempo, op zijn / haar eigen niveau, aan voor hem / haar relevante opdrachten.

En hoeft u zelf geen cursus Nederlands als tweede Taal (NT2) te volgen, maar (her)kent u mensen in uw omgeving, voor wie dat wel goed zou zijn, breng ze dan in contact met Leeuwenborgh: 088-0015058 (Maastricht-Heuvelland), 088-0015435 (Westelijke Mijnstreek) of info.eduadm@leeuwenborgh.nl