Print deze pagina

Entree opleiding

Locatie: Maastricht, Sittard
Leerweg: BOL, BBL
Niveau: 1
Duur: 1 jaar  
Start: direct na de zomervakantie in december, maart, augustus/september > (bij voldoende aanmeldingen)

Heb je geen diploma? Wil je toch je kansen op de arbeidsmarkt vergroten? De Entreeopleiding is een éénjarige opleiding. Je kunt dus je diploma MBO-niveau 1 in één jaar behalen.

Jij staat centraal

We vinden het belangrijk dat jij je talenten ontdekt en een toekomst tegemoet gaat die jij zelf wilt én vormgeeft. Daarom sta jij als student centraal in de Entreeopleiding. Wij proberen het onderwijsprogramma, samen met jou, zo veel mogelijk aan jouw wensen en mogelijkheden aan te passen. 

Aantrekkelijke, activerende en uitdagende opleiding

Wij vinden het belangrijk dat de Entreeopleiding aantrekkelijk, activerend en uitdagend is. Zo dagen wij jou uit je talenten volledig te benutten. Meteen vanaf het begin volg je lessen in een Leren@werk-centrum (L@W), een locatie buiten het centrale gebouw van Leeuwenborgh. Hier volg je met je groep de theorie van de Entreeopleiding en van hieruit ga je ook naar je stage. In de Entreeopleiding leer je én zelfstandig werken én samenwerken én (vooral) om verantwoordelijkheid nemen. Je werkt aan je eigen ontwikkeling en krijgt allerlei praktijkgerichte opdrachten. Ook volg je lessen Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. De groepen zijn klein en de opleiding geeft veel structuur. Je krijgt veel persoonlijke aandacht. 

Praktijk, structuur en resultaatgerichtheid

Tijdens de Entreeopleiding staat het opdoen van ervaring in de praktijk centraal. Zo ontdek je waar jouw interesses en talenten liggen. Met een Entreeopleiding krijg je steeds meer zelfvertrouwen. Om de werkzaamheden van de assistent Entree allemaal te kunnen uitvoeren, heb je competenties nodig; kwaliteiten of vaardigheden. Misschien heb je die al of misschien nog niet. In de Entreeopleiding ga je aan de slag om de competenties van een assistent Entree te ontwikkelen. 

Natuurlijk houden wij de resultaten bij die je haalt in de opleiding. Samen met jouw trajectbegeleider maak je een portfolio, een bewaarklapper, die je in de loop van het jaar aanvult met allemaal zaken die aantonen hoe het met je studievoortgang gaat. Zo kunnen we jou en je ouders / voogd op elk moment op de hoogte houden van jouw schoolprestaties en voortgang in de Entreeopleiding.

Ieders mening telt

In de Entreeopleiding werken wij samen met en overleggen wij met studenten, leerbedrijven en andere betrokkenen: ieders mening telt! Wij gaan op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om.

Kortom: onderwijs in de Entreeopleiding van Leeuwenborgh is doelgericht, praktijkgericht en bij ons telt ieder mens! Wij staan midden in de maatschappij, richten ons naar buiten en zijn positief, prikkelend en nieuwsgierig!

Inhoud Entreeopleiding

De assistent Entree kan in verschillende soorten bedrijven of instellingen werken. Dit komt door het brede aanbod van de opleiding. 

De Entreeopleiding kent 4 uitstroomprofielen:

  • Assistent Logistiek
  • Assistent Zorg en Dienstverlening
  • Assistent Verkoop/Retail
  • Assistent Horeca en Voeding of Voedingsindustrie

De Entreeopleiding gaat over het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden in een arbeidsorganisatie.

De werkzaamheden van een assistent Entree zijn verdeeld in 3 werkprocessen:

  1. Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen
  2. Voert de werkzaamheden uit
  3. Rondt de werkzaamheden af en ruimt op

Studiemiddelen

Bij de Entreeopleiding is een notebook niet verplicht. Alle studiemiddelen die nodig zijn voor de Entreeopleiding kun je aanschaffen via Van Dijk (www.vandijk.nl). Een aantal materialen krijg je op school. Een overzicht van de leermiddelenlijst vind je hier in juli 2018.

Het lesgeld bedraagt € 1155,- per jaar (schooljaar 2018-2019) voor een BOL traject voor alle studenten vanaf 18 jaar. En € 240,- per jaar (schooljaar 2018-2019) voor een BBL-traject.

Kijk voor de exacte kosten van je opleiding hier.

Start-instroommomenten

De Entreeopleiding heeft, bij voldoende aanmeldingen, 3 instroommomenten in schooljaar 2018-2019, in september, december en maart.

Startmoment maart 2019: week 13 – 25 maart 2019. Uiterlijke aanmelddatum: 22-02-2019.

Toelatingseisen

Toelating gebeurt in overleg met de begeleider/mentor van je school of instantie. Je mag niet in het bezit zijn van een diploma, wel is beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Afhankelijk van je (aantoonbare) actuele taalniveau, kan een toets vooraf noodzakelijk zijn.

LET OP: de minimale leeftijd is 16 jaar op 1 augustus van het betreffende schooljaar.

Vrijstellingen

Je kunt de eerste module (module ‘Voordeel’) niet alleen bij ROC Leeuwenborgh volgen, maar ook bij enkele andere scholen in ons werkgebied (bijvoorbeeld: VO, Sint Jozef, Xaverius). De module ‘Voordeel’ duurt dan wel langer (10 tot 80 weken), maar wordt op dezelfde manier afgesloten: met de ‘Praktijktoets module voordeel’. Als je op een andere school de praktijktoets haalt, krijg je bij de Entreeopleiding een vrijstelling. Als je niveau Nederlands en/of rekenvaardigheden 2F of hoger is, kun je voor dit vak/deze vakken een vrijstelling krijgen.

Na de opleiding

Een vervolg bij alle MBO-opleidingen op niveau 2, zowel bij ROC Leeuwenborgh als bij andere ROC 's is mogelijk evenals uitstroom naar arbeid.

Voorlichting

Meer informatie:

Postadres:    

ROC Leeuwenborgh
t.a.v. Elvira Stijns, opleidingsmanager Entreeopleiding
Postbus 1825
6201 BV Maastricht

Telefoon: 088 - 001 50 00
E-mail: e.stijns@leeuwenborgh.nl 

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor Entree BOL
Klik hier om je aan te melden voor Entree BBL