Print deze pagina

Stichting Senioren Leeuwenborgh

Wat doet de stichting?

De stichting heeft ten doel: het organiseren van activiteiten, hoe ook genaamd, ten behoeve van diegenen, die van ROC Leeuwenborgh of een van zijn rechtsvoorgangers hun actieve loopbaan beëindigd hebben en wel activiteiten die de belangstelling van de aangegeven doelgroep hebben en die de onderlinge contacten kunnen optimaliseren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

Activiteiten 2019:

Hoe kan ik me aanmelden voor een activiteit?

Klik hier voor het aanmeldformulier voor een van de activiteiten van 2019

Wat doet het bestuur?

Het bestuur van de stichting vormt tevens de werkgroep die activiteiten plant en uitvoert, daarbij zo mogelijk gebruik makend van suggesties van leden/deelnemers. Het Bestuur Stichting Senioren ROC Leeuwenborgh bestaat uit de volgende personen:

  • Hans Houben (voorzitter/secretaris)
  • Frans Lambi (penningmeester)
  • Emiel van Helsland
  • Theo van Schijndel
  • Hein Lux
  • Gerard Willems

Het budget voor de activiteiten wordt gevormd door: bijdragen van deelnemers en subsidie van ROC Leeuwenborgh

Bankrekening: NL62RABO0341822671 t.n.v. Stichting Senioren ROC

Contact met de stichting

Voor meer informatie over de stichting of een van de activiteiten kunt u contact opnemen met:

Hans Houben
Heistraat 42
6372 XX  Landgraaf

E-mail: hans.hanshouben@gmail.com

Tel: 045 - 542 6371 of 06 – 480 84 668