Print deze pagina

Euregiocompetentie

Hoe gebruikelijk en gemakkelijk is het om in Lanaken of in Maasmechelen naar de bioscoop te gaan? In Aken te gaan winkelen, er een discotheek te bezoeken of op zondagochtend in Luik naar de “Luikse markt” te gaan? Dingen die iedereen wel eens doet. Maar stage lopen in België of in Duitsland? Of er werk zoeken? Nee, door bepaalde vooroordelen en onoverkomelijke (taal)barrières lijkt het voor meeste jonge studenten en afgestudeerden onmogelijk om in een van de buurlanden stage te lopen of een baan te zoeken.

Een extra kans

ROC Leeuwenborgh Opleidingen is in Europa een van de weinige opleidingsinstituten dat grenst aan twee buitenlanden: België en Duitsland. Uniek, want hierdoor bestaat de arbeidsmarkt voor afgestudeerden niet alleen uit Zuid-Limburg, maar strekt de arbeidsmarkt zich uit over de nationale grenzen. Een extra kans voor mensen die stage willen lopen of op zoek zijn naar een baan. 

Euregio-Maas-Rijn

Veel bedrijven, ook de middelgrote en kleinere bedrijven, hebben tegenwoordig vestigingen aan beide zijden van de grens. Denk hierbij aan handelsondernemingen, transportbedrijven, maar ook aan installatiebedrijven en detailhandel. Deze bedrijven zijn op zoek naar medewerkers die ook internationaal georiënteerd zijn, niet alleen qua beheersing van de taal, maar ook qua kwalificaties. 

Deze grotere economische ruimte heeft zich georganiseerd in Euregio Maas-Rijn (EMR) en bestaat uit de regio Aken, de provincie Luik, de Duitstalige gemeenschap in België, de Belgische provincie Limburg en Nederlands Zuid Limburg. Een complexe regio die te maken heeft met 3 landen, 3 talen en 5 deelregio’s resp. 5 verschillende culturen. 

Voorbereiding op carrière in het buitenland

De Stichting Euregio Maas Rijn, het dagelijks bestuur van de EMR, vindt het ontzettend belangrijk, dat in een Europa zonder grenzen, jonge mensen ook aan de andere kant van de nationale grenzen op zoek gaan naar werk of er tijdens hun opleiding aan het ROC een deel van hun stage (de reguliere beroepspraktijkvorming) uitvoeren. Deelnemers van Leeuwenborgh kunnen naast de reguliere opleiding een aanvullende kwalificatie “Euregiocompetentie” (een certificaat) behalen, waarmee ze aantonen dat ze goed voorbereid zijn op het internationale karakter van onze regio. 

Competenties vergroten kansen in het buitenland

Om binnen EMR beter voorbereid werk te kunnen zoeken en te vinden en om vooroordelen over de buurlanden weg te nemen, zijn er door vele partners, waaronder ook ROC Leeuwenborgh Opleidingen,  zogenaamde “Euregiocompetenties” ontwikkeld:  • taalcompetentie • interculturele competentie • informatiecompetentie • beroepspraktijkvorming (stage). 

Wil jij je Euregiocompetenties vergroten?

De deelnemers verwerven een grotere taalvaardigheid van het Duits of Frans (slechts een andere taal is voor de extra kwalificatie noodzakelijk) en komen in aanraking met interculturele verschillen tussen onze levenswijze en die van onze buren. Binnen de informatiecompetentie leert je hoe  je informatie over arbeidsmarktaangelegenheden in het andere taalgebied weet te hanteren. Bijvoorbeeld informatie over het belastingstelsel, het zorgstelsel etc., hoe je deze info opzoekt en gebruikt. 

Als laatste onderdeel ga je, als je goed bent voorbereid en instaat bent om goed kunnen te communiceren, een deel van je beroepspraktijkvorming (stage) in een bedrijf of instelling in het andere taalgebied realiseren. Afhankelijk van het studiejaar en de opleiding kan dat een periode zijn die varieert van 10 tot 40 weken. 

Een bewijs van extra inzet

De aanvullende kwalificatie “Euregiocompetentie” is erkend door werkgevers, arbeidsbureaus, kamers van koophandel, opleidingsinstituten en instellingen die te maken hebben met de arbeidsmarkt binnen de EMR. Met een dergelijke extra kwalificatie heb je als werkzoekende niet alleen de mogelijkheden van een grotere arbeidsmarkt, maar ook meer en betere mogelijkheden binnen Zuid-Limburg dan deelnemers zonder deze aanvullende kwalificatie. Werkgevers nemen eerder mensen in dienst die tijdens hun opleiding hebben bewezen tot extra inzet instaat te zijn en die het aangedurfd hebben om zich internationaal te oriënteren. 

Omdat het in economisch opzicht van uitermate groot belang is dat bedrijven werknemers vinden die opgeleid zijn in een internationale context en die in met Duitstalige en/of Franstalige collega’s kunnen communiceren. Daarom stelt het Ministerie van Economische Zaken Leeuwenborgh in de gelegenheid om zoveel mogelijk deelnemers deze extra kwalificatie te laten behalen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer  P. van Engelshoven (p.vanengelshoven@leeuwenborgh.nl)