Print deze pagina

SOBOL

Samen opleiden Beroepsonderwijs Limburg (SOBOL)

Arcus College, CITAVERDE College, Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen en Fontys Hogescholen hebben besloten om nauw samen te gaan werken bij het opleiden van nieuwe en bij het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van zittende docenten. Ze hebben zich daarvoor verenigd in het samenwerkingsverband SOBOL: Samen Opleiden Beroepsonderwijs Limburg.

Door vergrijzing gaan de komende jaren veel Limburgse mbo-docenten uitstromen omdat ze gebruik gaan maken van hun pensioen. Hierdoor ontstaat een vervangingsvraag. Om uitstekend beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden zijn er nieuwe goed opgeleide en enthousiaste docenten nodig. Daarnaast gaan de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen supersnel. Dit vraagt van onze huidige medewerkers dat zij zich meer dan ooit voortdurend blijven ontwikkelen.

Een intensievere samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen kan helpen bij bovenstaande uitdagingen. In het mbo bestaan al enkele samenwerkingsverbanden in de vorm van opleidingsscholen. Gebaseerd op een gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk van een mbo-school op. Studenten op de lerarenopleidingen en zij-instromers worden daardoor beter voorbereid op lesgeven in het mbo.

Samen gaan we enerzijds de instroom van startende onderwijsgevenden in het mbo vergroten en deze starters daarbij ook beter toerusten voor een baan in het mbo door een intensieve begeleiding. Anderzijds gaan we samen de uitstroom inperken door zittende medewerkers te binden en te boeien. Dit met name door het bieden van voldoende carrière- en opleidingsmogelijkheden. We doen dit in nauwe samenwerking met andere partners in de provincie zoals onderwijspartners (VO, vmbo en hbo en Stoas), overheden en het werkveld (bedrijven en non-profit organisaties).


Samenstelling projectteam t/m 1 september 2019:

NaamFunctiePartner
Patrick SmitsSenior HRD consulent
(Leeuwenborgh Academie)
Leeuwenborgh
p.smits@leeuwenborgh.nl
Louise VanekerHR Beleidsmedewerker
(GO Academie)
Gilde Opledingen
h.vaneker@rocgilde.nl
Fientje ZeelenHR ConsulentCITAVERDE
f.zeelen@citaverde.nl
Logos_sobol.png#asset:5797