Print deze pagina

Eureka project Haarverzorging

Onze afdeling Haarverzorging heeft samen met de Handwerkskammer Aachen, de Käthe-Kollwitz-Schule in Aken (D) en het Zentrum für Aus- und Weiterbildung Eupen ZAWM (B) deelgenomen in een project.
In dit project is onderzocht of het mogelijk was om kappers in de Euregio meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. De deelnemers kwamen tot de conclusie dat die kansen er vooral zouden kunnen komen, wanneer er meer vergelijkingsmogelijkheid tussen de diploma’s van de landen zou zijn.

Door de diploma’s te kunnen vergelijken, kunnen werkgevers aan de andere zijde van de landsgrens eenvoudiger inschatten wat iemand kan en wat iemand nog zou moeten leren. Ideaal zou een tri-diplomering zijn: één diploma dat in alle drie de landen een vergelijkbare status heeft.

Helaas is dit niet mogelijk door de in Nederland geldende eisen op het gebied van beheersing van de Nederlandse taal en Rekenen.
Daarop hebben de drie partners voor de tweede beste mogelijkheid gekozen, namelijk om certificaten voor de ontbrekende onderdelen aan het landseigen diploma toe te voegen. Daarmee zijn de vakinhoudelijke competenties voor kappers in ieder geval wel vergelijkbaar.

Na een diepgaande vergelijking is geconcludeerd dat de Duitse partners het Klantenadviesgesprek als aanvullend certificaat inbrengen, de Belgische partners het Baardscheren als te certificeren onderdeel aangewezen hebben, en wij, de Nederlandse partners het Snijden als certificeren.

Om ook andere geïnteresseerden in de mogelijkheid te stellen deze certificaten te verwerven, treft u in de bijlages de procesbeschrijving van het Klantenadviesgesprek en de  procesbeschrijving van het Baardscheren.

Vanzelfsprekend laten wij u op aanvraag via e-mail ook graag verdere documenten toekomen. Uw contactpersoon in dezen is docent Haarverzorging, mw T Kizilca. (t.kizilca@leeuwenborgh.nl)

Downloads