Print deze pagina

Maatwerk

Leeuwenborgh is als loopbaancentrum nauw betrokken bij alle belangrijke projecten in de regio. Enkele projecten waarin Leeuwenborgh als regionale partner optreedt zijn:

Servicepunt Leren en Werken Zuid-Limburg

Servicepunt Leren en Werken Zuid-Limburg adviseert op het gebied van leren en werken voor particuliere klanten (werkzoekenden, werknemers en studenten/scholieren), werkgevers en professionals en is dus het schakelpunt rondom scholingsvraagstukken in de regio. Daarom wordt samengewerkt met de partners UWV, de gemeenten Heerlen, Sittard en Maastricht, ROC Arcus College, ROC Leeuwenborgh, AOC CITAVERDE en Zuyd Hogeschool. Het servicepunt Leren en Werken vervult een advies-schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden en werknemers. Investeren in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te houden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Marlies Koks
06-53967129
e.koks@leeuwenborgh.nl
marlieskoks@lerenenwerken.nl

Leven Lang Leren Limburg

Leeuwenborgh heeft samen met Hogeschool Zuyd, de Open Universiteit en Arcus Opleidingen het kennis- en servicecentrum Leven Lang Leren Limburg opgezet. Een thema dat overal belangrijk is, maar in Limburg telt het belang des te meer omdat deze regio als een van de eerste in Nederland te maken heeft met ontgroening en vergrijzing. 

Alleen door meer mensen te laten doorgroeien van mbo- naar hbo-niveau, kan de arbeidsmarkt goed blijven functioneren. Zo kan het economisch rendement van de kenniseconomie vergroot worden. Bedrijven spelen daar een belangrijke rol in, want die moeten nu al nadenken over welke competenties zij in de toekomst verwachten van medewerkers en de scholingsvraag voor de medewerkers in kaart brengen. 

De vier onderwijsinstellingen gaan de verschillende activiteiten op het terrein van een leven lang leren in de provincie Limburg beter op elkaar afstemmen, bijvoorbeeld door procedures voor de erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) te stroomlijnen en het onderwijs te flexibiliseren. Daarnaast gaat het natuurlijk over de vraag hoe deze activiteiten kunnen bijdragen aan de behoefte aan beter geschoold personeel en mobiliteitsvraagstukken.

Sportzone Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een infrastructuur (onderwijs, medisch, maatschappelijk et cetera) voor talentontwikkeling en topsportbegeleiding. Ook Leeuwenborgh participeert in dit project. Enerzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke carrière van de topsporters. Anderzijds omdat de sportzone een groot leerwerkbedrijf is waar leerlingen of deelnemers stage kunnen lopen. En waar medewerkers van de aanwezige bedrijven kunnen worden om- of bijgeschoold.

Customer Service Valley

Limburg de regio bij uitstek voor de dienstensector

De dienstensector groeit gestaag. Landelijke cijfers laten een jaarlijkse groei zien van meerdere procenten. Limburg is door zijn Euregionale ligging en de beschikbaarheid van goed opgeleide beroepsbevolking een zeer kansrijke regio voor de verdere ontwikkeling van de dienstensector. Nu al zijn veel bedrijven in de regio gevestigd met omvangrijke activiteiten op het gebied van klantcontactcentra en shared service. Limburg wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en versterken. Een van de initiatieven daartoe is de Customer Service Valley.

Nieuwe instroom van medewerkers en verdere professionalisering

Customer Service Valley is een gezamenlijk initiatief van het Limburgse bedrijfsleven, de gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, het LIOF, de Hogeschool Zuyd en de sector Economie van Leeuwenborgh Opleidingen. Door de stormachtige ontwikkelingen in deze branche is er bij werkgevers een sterke behoefte aan continue instroom van nieuwe medewerkers en verdere professionalisering van mensen die al actief zijn in de sector. Om deze professionalisering gestalte te geven zijn nieuwe opleidingen nodig en een permanente aandacht voor het kwalificeren van nieuwe medewerkers aan de toenemende eisen die het werken in de branche stelt.

Deelnemende bedrijven

Nu al besteden bedrijven als Vodafone, Teleperformance en Randstad hun opleidingen uit aan het Customer Service Valley. Binnenkort zullen dat meer bedrijven worden. Zo hebben een tiental bedrijven aangegeven belangstelling te hebben voor het uitbesteden van de opleidingen.

De opleidingen

De sector Economie van Leeuwenborgh Opleidingen en Hogeschool Zuyd voeren samen de opleidingen in company uit. Op dit moment zijn dat de opleiding tot Klanten Contactcenter Medewerker, de opleiding Teamleider en de opleiding Supervisor. Voorts bestaat de mogelijkheid om deelnemers breder op te leiden buiten callcenter branche, zoals de opleiding Commercieel Medewerker Binnendienst.

Bij de uitvoering wordt samengewerkt met landelijk erkende organisaties als KCA en Ecabo. Niet alleen kunnen nieuwe medewerkers worden opgeleid, ook mensen die al langer in dienst zijn kunnen deze opleidingen volgen. 

Het gebruikte model is daarbij een combinatie van leren en werken. Medewerkers worden op de eigen werkplek begeleid en ronden de opleiding af met een erkend diploma. Op MBO of HBO-niveau.

De opleidingspartners deden de afgelopen jaren veel ervaring op bij diverse bedrijven en instellingen. Zo ontwikkelden en perfectioneerden zij de opleidingen. 

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding varieert naar gelang van ervaring- en opleidingsniveau van een half jaar tot twee jaar.

Computerondersteund

De opleiding heeft een groot aantal digitale modules. Daardoor kunnen veel voorkomende situaties grondig worden getraind. Ook kunnen deze modules thuis worden uitgevoerd door de deelnemers.

Voor wie bedoeld?

De opleidingen zijn bedoeld voor bedrijven die het van groot belang vinden om meer rendement te halen uit hun contact met de klant. Hoe kunnen we de klant beter ondersteunen, hoe krijgen we betere informatie uit deze activiteiten binnen het bedrijf, hoe kunnen we betere klantenprofielen opstellen, hoe kunnen we meer rendement halen, hoe kunnen we kosten besparen door effectievere werkmethodes?

De Customer Service Valley kan z’n diensten leveren aan bedrijven uit diverse sectoren, zoals de telecom-sector, de it-sector, maar ook voor andere grote dienstverleners op het gebied van zorg, financiële dienstverlening etc. Ook voor de maakindustrie en andere sectoren met een grotere binnendienst die zicht richt op klantcontact kan de Customer Service Valley van betekenis zijn. 

Voordeel voor u als werkgever

Omdat het erkende opleidingen betreft, biedt dit voordelen voor de werkgever. Bij de belastingdienst kan via de WVA een loonkostensubsidie worden aangevraagd die per voltijdse deelnemer op mbo-niveau kan oplopen tot € 2.500,- euro per jaar.

Structuur

 1. De Contactcenter medewerker (niveau 2 en 3) werkt hoofdzakelijk binnen een facilitair of inhouse contactcenter. Tot het taakgebied behoort:
  1. Bouwen en onderhouden van relaties
  2. Klantgericht telefoneren
  3. Verzorgen van schriftelijke/elektronische communicatie
  4. Verwerken van opdrachten, voortvloeiende uit de dagelijkse werkzaamheden
  5. Het gelijktijdig verrichten tijdens een gesprek van handelingen via het computertelefoniesysteem 
 2. De Contactcenter teamleider (niveau 4) werkt hoofdzakelijk binnen een facilitair of inhouse contactcenter. Tot het taakgebied behoort:
  1. Verzorgen van de dagelijkse leiding van een team
  2. Begeleiding van projecten
  3. Uitvoeren van (onderdelen van) het personeelsbeleid op teamniveau 
 3. De Contactcenter supervisor (HBO niveau 5) 
 4. De Contactcenter manager (HBO/WO)

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Tijdens een gesprek wordt uw vraag besproken en verder uitgewerkt. Samen met u wordt opleiding ontwikkeld, die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van uw bedrijf. De opleiding kan op elk gewenst moment beginnen.