Print deze pagina

Startup 2019

Zaai nu jouw idee en werk samen met ons aan een mooiere Leeuwenborgh wereld.

Heb je al langer een idee of een droom, waarvan je vindt dat het tijd wordt om deze te gaan realiseren; dan is dit je kans. Maak er een start up van! Krijg de ruimte om samen met collega’s van je team aan de slag te gaan en betekenisvol te zijn voor ons mbo onderwijs door realisatie van je idee en een bijdrage te leveren aan onze centrale doelen gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum. 

The best way to have a good idea is to have a lot of ideas

Linus Pauling

Net als in het studiejaar 2017/2018 stelt het College van Bestuur ook in het studiejaar 2018/2019 budget beschikbaar voor innovatieve Start-up projecten.

Er is ruimte voor 10 projecten die ieder maximaal 20.000 euro subsidie kunnen krijgen. Dit bedrag staat gelijk aan 400 klokuren die je als team kunt inzetten voor de uitwerking van de plannen. Deze uren komen niet bovenop jouw contracturen, maar vallen hierbinnen. Je leidinggevenden kan het bedrag ook gebruiken om jou te vervangen als je het idee aan het uitwerken bent.

Dromen

Droom jij samen met collega’s van onderwijs innovatie? Hebben jullie een fantastisch idee om ons mbo onderwijs op een innovatieve manier te verbeteren? Past dit binnen onze centrale doelen Eigentijds curriculum en Gepersonaliseerd leren?

Durven

Durven jullie als team hét idee verder te ontwikkelen en als Start-up project in te dienen? Het team moet bestaan uit minimaal twee collega’s. Het maakt hierbij niet uit of jullie voor een zelfde sector of opleiding werken. Meer informatie over de teamsamenstelling lees je in het aanmeldformulier.

Doen

Meld dan jullie Start-up project aan voor 1 oktober aanstaande! Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.

Tijdplanning

Periode

To do

Uiterlijk 28 oktober

Indienen plannen middels aanmeldformulier

29 oktober tot en met 1 november

Jury maakt een voorselectie van maximaal 15 Start-up ideeën

5-7 november

Pitchen van Start-up in presentatie van 5 minuten aan jury

9 november

Voorzitter van de jury maakt bekend welke maximaal 10 Start-ups aan het College van Bestuur worden voorgedragen

13 november

College van Bestuur maakt bekend welke 10 ideeën voor Start-up subsidie in aanmerking komen

13 november tot en met 31 januari

Regelen formaliteiten en inhoudelijke bijeenkomsten over Start-ups

1 februari

Start uitwerking plannen Start-ups

Beoordeling ideeën

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende zes criteria in een score van 1 t/m 5, waarbij een minimumscore van 20 bij de voorselectie voorwaardelijk is om geselecteerd te worden voor de pitches in oktober:

  1. De mate waarin het idee een bijdrage levert aan Gepersonaliseerd Leren;
  2. De mate waarin het idee een bijdrage levert aan een Eigentijds Curriculum;
  3. De mate waarin het idee innovatief is;
  4. De mate waarin de beoogde resultaten haalbaar en uitvoerbaar zijn;
  5. De mate waarin het idee meetbare resultaten oplevert;
  6. De mate waarin het idee belangrijk is voor heel Leeuwenborgh.

Veel succes