Print deze pagina

Startups

Zaai nu jouw idee en werk samen met ons aan een mooiere ROC wereld.

Heb je al langer een idee of een droom, waarvan je vindt dat het tijd wordt om deze te gaan realiseren; dan is dit je kans. Maak er een startup van! “ 

Zo krijgt een team de ruimte om met collega’s aan de slag te gaan en betekenisvol te zijn voor ons mbo onderwijs door realisatie van hun idee en een bijdrage te leveren aan de doelen gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum. 

The best way to have a good idea is to have a lot of ideas

Linus Pauling

Het College van Bestuur faciliteert deze innovatieve startup projecten.  Daarmee kan het team ruimte creëren voor de medewerkers die intensief met de startup experience aan de slag gaan. Tijdens dat proces worden de medewerkers professioneel begeleid door Rob Meesen en Patrick Vroomen van TopChange. 

Er is jaarlijks ruimte voor 10 projecten. 

Het honoreren van startup ideeën begint met het beoordelen van het ingediende idee. Tevens krijgt het team de gelegenheid om hun startup te pitchen voor een jury. De ideeën worden beoordeeld op de volgende 6 criteria: 

1] De mate waarin het idee een bijdrage levert aan Gepersonaliseerd Leren; 
2] De mate waarin het idee een bijdrage levert aan een Eigentijds Curriculum; 
3] De mate waarin het idee innovatief is;  
4] De mate waarin de beoogde resultaten haalbaar en uitvoerbaar zijn; 
5] De mate waarin het idee meetbare resultaten oplevert; 
6] De mate waarin het idee belangrijk is voor het hele ROC.

Als de startup gehonoreerd wordt, gaat de startup een jaar aan de slag om de gestelde doelen te realiseren. Tijdens dat proces wordt niet alleen het idee steeds meer geconcretiseerd, maar ontwikkelt de medewerker zich ook steeds meer tot een ondernemer en vertoont ondernemend gedrag. Die persoonlijke ontwikkeling levert, naast de input voor het onderwijs, zeker meerwaarde op!

De afgelopen drie jaar zijn er ongeveer 28 start ups gestart. Van deze startups heeft bijna 100% haar doelen bereikt en heeft 60% daadwerkelijk geleid tot implementatie in het onderwijs. Daar zijn we zeker trots op.

          Meer weten over de startups van 2018? Lees dan dit artikel.
          Nieuwsgierig naar de gehonoreerde projecten 2019? Klik hier.