Print deze pagina

Practoraat Gepersonaliseerd Leren

“Als doelstelling in het beleidsplan ‘Leeuwenborgh Maakt Het Verschil (LMHV)’ is het ontwikkelen van de onderzoekende houding van onderwijskundig leiders (OKL’ ers) en docenten door middel van een practoraat opgenomen. Om deze doelstelling te kunnen behalen richtte ROC Leeuwenborgh, als één van de founding fathers van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’, het practoraat Gepersonaliseerd Leren in.

Het vierjarige traject 2016 - 2020 deelden we op in twee fasen: fase 1 die in juli 2018 afliep en fase 2 die loopt van augustus 2018 tot en met juli 2020.

Fase 1 werd ingevuld door het lectoraat ‘Professionalisering van het onderwijs’ onder leiding van lector van Zuyd Hogeschool

Marcel van der Klink en zijn team. Zij begeleidden de afgelopen twee jaar de OKL’ ers in het methodologisch correct uitvoeren van toegepast onderzoek. Iedere OKL’ er voerde de onderzoeken uit op basis van een zelf opgestelde onderzoeksvraag op het gebied van Gepersonaliseerd Leren.

→ Wat waren de doelen van fase 1?

- Professionaliseren van OKL’ ers met als resultaat het versterken van de bekwaamheid om onderzoekend te kunnen innoveren.
- Community-vorming van de OKL’ ers waarbij zij elkaar weten te vinden en ondersteunen op het terrein van onderzoek en innovatie van de opleidingen.
- Versterken van duurzame onderwijsinnovatie binnen ROC Leeuwenborgh.
- Interne verspreiding en benutting van de kennis op het terrein van innovatie en onderzoek.
- Externe profilering van ROC Leeuwenborgh als innovatieve onderwijsinstelling.

De basis voor de output is dat iedere OKL’ er een eigen onderzoeksproject uitvoert dat leidt tot een aantal aantoonbare opbrengsten die we ook binnen en buiten de eigen instelling willen delen. Deze opbrengsten presenteerden we op de practoraatsbijeenkomst van 25 oktober door middel van de overzichtsposters van dertien OKL’ers en dit boekje.
Het vierjarige traject voorziet in opbrengsten in de vorm van kennisproducten die inzicht geven in de innovaties en het bijbehorende onderzoek. De practoraatsbijeenkomst was de kick-off van fase 2; de OKL’ers presenteerden hun onderzoeksresultaten, Marcel van der Klink blikte terug op fase 1 en Andrea Klaeijsen hield haar startrede. De overdracht vond symbolisch plaats door het overdragen van dit boekje waarin de ervaringen van de OKL’ers en het begeleidingsteam van het lectoraat van Marcel van der Klink staan beschreven. Daarna startte officieel fase 2 van het practoraat Gepersonaliseerd Leren.

Fase 2 start met de per 1 oktober benoemde practor Andrea Klaeijsen. Zij gaat het practoraat verder vormgeven. Andrea zal het practoraatsplan 2018-2020 opstellen en samen met de betrokken OKL’ers de doelstellingen uit het plan de komende twee jaar realiseren. De output van het practoraat richt zich op samenhangende onderzoeksresultaten, kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepassingen interne en externe professionalisering zoals beschreven in het op te stellen practoraatsplan 2018-2020.”