Print deze pagina

Duurzame inzetbaarheid

Huis van werkvermogen
Huis van werkvermogen

Health check

Wil jij ook nu en in de toekomst gezond, vitaal en met plezier je werk blijven uitvoeren?

ROC Leeuwenborgh wil als werkgever graag investeren in de inzetbaarheid van haar medewerkers. Duurzaam inzetbaar blijven is het nadenken over de toekomst en keuzes maken in het belang van je eigen inzetbaarheid

Kijk op je gezondheid/vitaliteit:

De Health Check is een mooi instrument om een beeld te krijgen van je eigen gezondheid en je vitaliteit. Eventuele gezondheidsrisico’s op lange termijn worden in kaart gebracht en ook je de leefstijl wordt meegenomen.

Je gezondheid beïnvloedt je werkvermogen en andersom kan je werksituatie ook je gezondheid negatief beïnvloeden. Daarom biedt Leeuwenborgh haar medewerkers Health Checks aan. De praktische uitvoering wordt verzorgd door TIGRA. TIGRA is een expert op het gebied van inzetbaarheid met vestigingen in heel Nederland. De missie van TIGRA is om werknemers te helpen blijvend vitaal te zijn, zodat ze optimaal en met plezier kunnen functioneren. 

Met een Health Check krijg je inzicht in je eigen gezondheid, leefstijl en werkvermogen. Een Health Check is bedoeld om gezondheidseffecten op te sporen die te maken hebben met je werksituatie, zodat je (werk gerelateerde) aandoeningen kunt voorkomen of aanpakken. Je krijgt hierdoor eigenlijk een blauwdruk van je eigen inzetbaarheid. Een Health Check helpt je dus om keuzes te maken om zo gezond mogelijk je pensioen te halen en hopelijk daarna nog een actief leven te kunnen leiden. 

Een Health Check is een individuele test en de resultaten worden alléén met jou gedeeld.

Na de test, die bestaat uit een aantal vragenlijsten  en een aantal fysieke checks, krijg je tips om zelf aan de slag te gaan.
Een bedrijfsfysiotherapeut of leefstijladviseur van TIGRA voert het onderzoek uit.

In de Health Check zal TIGRA de volgende testonderdelen uitvoeren:

  • Biometrie (lengte, gewicht, BMI, bepaling middelomtrek en vetpercentage);
  • Bloeddrukmeting en hartfrequentie in rust;
  • Cholesterol meting door vingerprik (HDL, LDL, ratio);
  • Glucosebepaling door vingerprik;
  • Longfunctie;
  • Ogentest (Leesafstand 40 cm, beeldschermafstand 60 cm en zicht 5 meter);
  • HRV- (veerkracht)meting
  • steptest als indicatie voor de conditie

In het vitaliteitsgesprek krijg je advies om eventuele verbeteringen in je leefstijl te kunnen realiseren. Soms wordt een  aanvullende actie geadviseerd om zaken nader te onderzoeken.

Na een half jaar wordt elke deelnemer aan de Health Check weer opgeroepen voor een vervolggesprek om de follow up van de resultaten en acties vanuit de Health Check te bespreken.

De Health Check is een momentopname, het bewustzijn rondom je gezondheid en vitaliteit is een doorlopend en dynamisch proces. Dat blijft aandacht verdienen!

Voor een extra toelichting over de rol van een Health Check binnen inzetbaarheid kun je hier de toelichtingsvideo van TIGRA bekijken. Een Health Check wordt ook wel Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) genoemd.   

Op basis van de pilot [50 deelnemers] kunnen we de eerste ervaringen van deelnemers delen: 

• "Het is een stimulans geweest om mijn vitaliteit te verbeteren".
• "Het was een bevestiging van mijn eigen gevoel met betrekking tot mijn gezondheid".
• "Ik kan zelf veel initiatieven oppakken maar een aantal zaken moeten samen met mijn werkgever".

Aanmelden Health check: 45 jaar en ouder 
Locatie Sittard & Maastricht

Je kunt je aanmelden via: www.informens.nl/roc

Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met
Eline Hermans > ec.hermans@leeuwenborgh.nl of Ilja Eurlings i.eurlings@leeuwenborgh.nl
Dienst HR ROC Leeuwenborgh

Of met onze contactpersoon bij TIGRA:
Noor Bastiaens > zuidlimburg@tigra.nl

Loopbaan APK

Wil jij ook nu en in de toekomst gezond, vitaal en met plezier je werk blijven uitvoeren?
Aandacht voor je eigen inzetbaarheid in alle levensfasen kun je geen trend meer noemen maar is een manier van leven.

ROC Leeuwenborgh wil als werkgever graag investeren in de inzetbaarheid van haar medewerkers.
Duurzaam inzetbaar blijven is het nadenken over de toekomst en keuzes maken in het belang van je eigen inzetbaarheid. 

Kijk op je loopbaan:

Elke loopbaan heeft regelmatig onderhoud nodig. De Loopbaan APK biedt je de mogelijkheid om eens opnieuw te kijken naar je loopbaanpositie: “waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik”. Je leert op welke wijze je je loopbaan kunt regisseren; hoe je je passie/energiebronnen kunt (her)vinden; je het gevoel krijgt (weer) zelf aan het stuur te staan. Een loopbaan APK biedt jou als medewerker meerdere inzichten in de levensfase waar je nu zit en jij bepaalt zelf wat je doet met de uitkomst. Het zoeken naar de energiebronnen, opnieuw keuzes maken en ook handelen met je eigen kompas voor ogen.

Op basis van de pilot [40 deelnemers] kunnen we de eerste ervaringen van deelnemers delen: 

• "Ik heb ontdekt waar mijn energielek zit. Zoals gezegd ik ben pas halverwege, hoop dus nog meer inzichten te krijgen".

• "Op het moment dat je niet lekker in je vel zit en eigenlijk al opgebrand bent, kun je niet verwachten dat je goede beslissingen kunt nemen over je loopbaan. Vragenlijsten, e.d. kunnen dan ook een vertekend beeld van de werkelijkheid geven".

• "Een bevestiging dat ik op de juiste weg ben en dat ik mijn wensen kenbaar moet maken".

• "Ik heb meer inzicht gekregen in mijn eigen mogelijkheden, deze kan ik nu kenbaar maken aan mijn leidinggevende".

• "Ik heb in de spiegel gekeken en weet welke stappen ik nu moet nemen".

• "Er is nog veel te doen op persoonlijk vlak".

• "Zoeken naar werkzaamheden waar ik energie van krijg. Inzicht in mijn eigen authentieke gedrag is de volgende stap".

• "Ik moet zelf aangeven wat ik wil op het gebied van mijn functie invulling en wat bij mij past".

• "Mijn ambities passen niet meer helemaal bij mijn huidige baan. Ik ervaar minder werkplezier.
Ik merk dat mijn ambities niet meer helemaal passen bij mijn huidige functie. Ik ga het heft in eigen hand nemen".

• "Ik heb meer zelfkennis en zelfvertrouwen opgedaan waardoor ik bewuster stappen kan gaan zetten".

• "Bewust geworden van de balans tussen inspanning en ontspanning".

• "Acceptatie van de levensfase waar ik nu zat".

• "Waardevol instrument voor mensen die oprecht naar zichzelf en de bijdrage van de organisatie willen kijken".


Aanmelden Loopbaan APK

De loopbaan APK/check (3-4 gesprekken en eventueel een test) worden aangeboden door 2 bureau’s Redirect en Lagarde & You. Lees hier de beschrijving van de aanpak van beide bureau’s.
Met deze bureau's hebben wij hele goede ervaringen. De beoordelingsscores van collega’s waren gemiddeld boven de 8!
De Loopbaan APK is nog steeds anoniem en vrijwillig!

Was je vorige keer net te laat toen we het maximaal aantal van 40 deelnemers bereikten dan is dit NU is je kans om je aan te melden. Ben je geïnteresseerd? 

Lagarde & You:
Stuur een mail naar Lusanne Delen:  info@lagardeyou.nl of bel 045-571 06 94

Redirect:
Stuur een mail naar Bianca Alewijnse: info@redirectpeople.nl