Print deze pagina

Duurzame inzetbaarheid

Loopbaan APK

Wil jij ook nu en in de toekomst gezond, vitaal en met plezier je werk blijven uitvoeren?
Aandacht voor je eigen inzetbaarheid in alle levensfasen kun je geen trend meer noemen maar is een manier van leven.

ROC Leeuwenborgh wil als werkgever graag investeren in de inzetbaarheid van haar medewerkers.
Duurzaam inzetbaar blijven is het nadenken over de toekomst en keuzes maken in het belang van je eigen inzetbaarheid. 

Kijk op je loopbaan:

Elke loopbaan heeft regelmatig onderhoud nodig. De Loopbaan APK biedt je de mogelijkheid om eens opnieuw te kijken naar je loopbaanpositie: “waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik”. Je leert op welke wijze je je loopbaan kunt regisseren; hoe je je passie/energiebronnen kunt (her)vinden; je het gevoel krijgt (weer) zelf aan het stuur te staan. Een loopbaan APK biedt jou als medewerker meerdere inzichten in de levensfase waar je nu zit en jij bepaalt zelf wat je doet met de uitkomst. Het zoeken naar de energiebronnen, opnieuw keuzes maken en ook handelen met je eigen kompas voor ogen.

Op basis van de pilot [40 deelnemers] kunnen we de eerste ervaringen van deelnemers delen: 

• "Ik heb ontdekt waar mijn energielek zit. Zoals gezegd ik ben pas halverwege, hoop dus nog meer inzichten te krijgen".

• "Op het moment dat je niet lekker in je vel zit en eigenlijk al opgebrand bent, kun je niet verwachten dat je goede beslissingen kunt nemen over je loopbaan. Vragenlijsten, e.d. kunnen dan ook een vertekend beeld van de werkelijkheid geven".

• "Een bevestiging dat ik op de juiste weg ben en dat ik mijn wensen kenbaar moet maken".

• "Ik heb meer inzicht gekregen in mijn eigen mogelijkheden, deze kan ik nu kenbaar maken aan mijn leidinggevende".

• "Ik heb in de spiegel gekeken en weet welke stappen ik nu moet nemen".

• "Er is nog veel te doen op persoonlijk vlak".

• "Zoeken naar werkzaamheden waar ik energie van krijg. Inzicht in mijn eigen authentieke gedrag is de volgende stap".

• "Ik moet zelf aangeven wat ik wil op het gebied van mijn functie invulling en wat bij mij past".

• "Mijn ambities passen niet meer helemaal bij mijn huidige baan. Ik ervaar minder werkplezier.
Ik merk dat mijn ambities niet meer helemaal passen bij mijn huidige functie. Ik ga het heft in eigen hand nemen".

• "Ik heb meer zelfkennis en zelfvertrouwen opgedaan waardoor ik bewuster stappen kan gaan zetten".

• "Bewust geworden van de balans tussen inspanning en ontspanning".

• "Acceptatie van de levensfase waar ik nu zat".

• "Waardevol instrument voor mensen die oprecht naar zichzelf en de bijdrage van de organisatie willen kijken".


Aanmelden Loopbaan APK

De loopbaan APK/check (3-4 gesprekken en eventueel een test) worden aangeboden door 2 bureau’s Redirect People en Lagarde & You. Lees hier de beschrijving van de aanpak van beide bureau’s.
Met deze bureau's hebben wij hele goede ervaringen. De beoordelingsscores van collega’s waren gemiddeld boven de 8! De Loopbaan APK is nog steeds anoniem en vrijwillig!

Was je vorige keer net te laat toen we het maximaal aantal van 40 deelnemers bereikten dan is dit NU is je kans om je aan te melden. Ben je geïnteresseerd? 

Lagarde & You:
Stuur een mail naar Lusanne Delen:  info@lagardeyou.nl of bel 045-571 06 94

Redirect People:
Stuur een mail naar Loek Vaessen: info@redirectpeople.nl of bel 06-518 662 90