Print deze pagina

Leeuwenborgh projecten

ROC Leeuwenborgh staat midden in de wereld. Samen met gepassioneerde medewerkers, het bedrijfsleven, overheid en sociaal-maatschappelijke partners zorgen we dat onze studenten klaar zijn voor die wereld. Met onderwijsteams aan zet en in nauwe samenwerking met onze omgeving wordt maatwerk geleverd met behulp van Gepersonaliseerd Leren en een Eigentijds Curriculum.

Deze visie en ambities van Leeuwenborgh zijn duidelijk. Hoe we hier invulling aan geven, bepalen we samen. Daarvoor wordt bij Leeuwenborgh heel wat samengewerkt. Binnen en buiten de onderwijsteams, maar ook met ondersteunende diensten, andere onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven en instanties in de regio en (soms ver) daarbuiten.

 Dat doen we vooral om goed onderwijs te kunnen leveren. Onderwijs dat onze studenten opleidt tot goede vakmensen én dat aansluit bij de veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven. Op deze pagina’s met Leeuwenborgh projecten geven we enkele aansprekende voorbeelden van activiteiten, samenwerkingsverbanden en projecten binnen en buiten Leeuwenborgh.