Print deze pagina

Docenten & Decanen

Leerlingen van het beste advies voorzien over welke vervolgopleiding zij het beste kunnen gaan volgen is niet eenvoudig. Zoveel interesses, zoveel opleidingen, zoveel scholen en opleidingsinstituten. De gekozen richtingen, profielen en vooropleidingen spelen uiteraard een grote rol. Maar wat past het beste bij wie? 

Om uw leerlingen een weloverwogen keuze te laten maken organiseert Leeuwenborgh een aantal kennismakingsmogelijkheden, zoals open dagen, het informatiecentrum, het loopbaanportaal en het digitaal aanmelden.

Digitaal aanmelden

Wanneer een leerling zijn keuze heeft gemaakt, dan kan hij zich aanmelden met het digitale aanmeldformulier

De studieloopbaanbegeleiders van het Loopbaanportaal krijgen alle aanmeldformulieren binnen. Zij bekijken of het formulier compleet is ingevuld en ook of het voldoet aan alle in het formulier gestelde eisen, de zogenaamde plaatsingscriteria. Stelt een sector dat er eerst een intakegesprek plaatsvindt, voordat een leerling wordt aangenomen? Of zijn er vragen over de aanmelding? Dan is een medewerker van het Loopbaanportaal de gesprekspartner tijdens dit gesprek. Hij of zij beslist of een leerling wordt aangenomen.