Sport- en bewegingsleider

Locaties Sittard (Milaanstraat), Venlo
Leerweg BOL
Niveau Niveau 3
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Hou je van sport en heb je een actieve instelling? Kun je goed met mensen omgaan en hen motiveren? Kies dan voor de opleiding sport- en bewegingsleider.

Als Sport- en bewegingsleider help je bij de organisatie en planning van sport- en beweegactiviteiten en voer je deze uit. Dat kunnen sportieve, prestatieve, recreatieve of therapeutische activiteiten zijn. Wat je ook doet is zorgen dat de deelnemers aan je activiteiten fysiek en sociaal veilig bewegen. Je werkt daarvoor veel samen met andere mensen.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Actief
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Praktisch

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo of;
 • Een mbo-diploma niveau 2.
 • Een positief resultaat op de toelatingstest. Meer informatie over de toelatingstest lees je hier.

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit.

Belangrijk om te weten

 • Deze opleiding is een van onze vijf CIOS opleidingen. Meer hierover lees je op de speciale CIOS pagina.
 • Je kunt deze opleiding de eerste twee jaar ook op onze locatie in Venlo volgen (Hagerhofweg 15).
 • Wij bieden deze opleiding ook op niveau 4 aan, zie Sport- en bewegingscoördinator.
 • Voor topsporters is er een maatwerkprogramma, afgestemd op de sport die je beoefent.
 • Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

“Je leert tot het uiterste te gaan én net iets verder. Het is ontzettend belangrijk omdat je als sportcoach zelf ervaren moet hebben hoe het is om op het toppen van je kunnen nog een stap extra te zetten. Pas als je weet hoe diegene die je op sportgebied coacht zich voelt, kun je het maximale resultaat halen als coach. En daar gaat het om. Dat moet je kunnen.”

Lucas Pieters (17 jaar), sport- en bewegingsleider

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Op school volg je zowel theorie- als praktijklessen. Daarnaast doe je werkervaring op door stage te lopen bij diverse sportinstellingen. In deze branche werk je vaak als andere mensen vrij zijn. Dat betekent dat je (werk)tijden kunnen variëren, ook tijdens de stage. Soms loop je overdag stage, soms 's avonds en soms in het weekend of tijdens de vakantie.

Welke richtingen kun je kiezen?

De opleiding heeft geen verschillende richtingen, maar je kunt wel zelf een keuze maken voor een aantal keuzedelen. En voor topsporters hebben we een maatwerkprogramma.

Wat leer je?

De opleiding is behoorlijk breed. Er komen onderwerpen aan bod zoals:

 • Zelfstandig sport- en beweegactiviteiten coördineren, organiseren, plannen en uitvoeren;
 • Sporttrainingen en lessen verzorgen;
 • Coachen van sportdeelnemers;
 • Beheer en onderhoud van accommodaties;
 • Neventaken binnen sportorganisaties uitvoeren.

Vakken die je krijgt, zijn onder andere:

 • Trainingskunde;
 • EHBSO;
 • Evenementenorganisatie;
 • Spelsporten.

Je krijgt uiteraard ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap & loopbaan.

Stages

Werkervaring doe je op door stage te lopen bij diverse sportinstellingen, recreatiebedrijven, sociale of overheidsinstantie (bijvoorbeeld sportbuurtwerk, defensie of justitiële inrichtingen). En dat kan betekenen dat je (werk)tijden variëren. Soms loop je overdag stage, soms ’s avonds en soms in het weekend op tijdens de vakantie.

Tijdsbesteding

De opleiding Sport- en bewegingsleider duurt 3 jaar.

Afronding

Je haalt je diploma als je de drie proeven van bekwaamheid en je stage met een voldoende afsluit. Ook moet je voldoen aan de eisen van Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Na afronding ontvang je een mbo-diploma sport- en bewegingsleider niveau 3.

Daarna kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld Sport- en bewegingscoördinator of je kunt op zoek gaan naar een geschikte baan.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Een laptop, basis kledingpakket en boekenpakket zijn verplicht bij aanvang van deze opleiding.

Kosten

De kosten in het eerste jaar voor de boeken zijn ongeveer €300,- en kleding ongeveer €300,-. De kosten voor de medische keuring zijn €120,- en worden door de verzekering vergoed. Afhankelijk van het uitstroomprofiel vanaf leerjaar 2 kunnen de kosten variëren.

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding alleen direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.