Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Welzijn
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BBL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Neem je initiatief en wil je er graag voor mensen zijn? Weet je van aanpakken en kun je duidelijk je grenzen aangeven? Dan is de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen iets voor jou.

Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je cliënten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding, scholing, sport en vrije tijd. Het gaat om mensen met psychische problemen of gedragsproblemen, daklozen, verslaafden, ouderen of vrouwen(en kinderen) die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Je ondersteunt hen tijdelijk of langdurig in het dagelijks leven door ze te helpen zichzelf zo goed mogelijk te redden. Je werkt onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie. Je werkt zelfstandig en kunt omgaan met ingewikkelde vraagstukken. Als het nodig is, vraag je deskundigen om raad.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Is deze opleiding iets voor jou? Dan heb je

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengd/theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aanvraagformulier (ingevuld door school) wordt uitgereikt in de introductieweek. Hiermee kun je naar de gemeente om je VOG aan te vragen. Kosten zijn € 41,35.
 • Een arbeidsovereenkomst van minimaal 16 uur; betaald of onbetaald. Mag als stagiaire, als vrijwilliger, als werknemer.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding!

Belangrijk om te weten

Voorlichtingsbijeenkomsten BBL

Wil je meer informatie over BBL opleidingen binnen Welzijn, bezoek dan een van onze Voorlichtingsbijeenkomsten.

Woensdag 17 April van 14.00 -16.00

Woensdag 22 Mei 15.30 -17.30

Maandag 17 Juni 15.00 -17.00

Aanmelden kan via mail bij Candy Schoubben : c.schoubben@leeuwenborgh.nl

Bijeenkomsten vinden plaats in lokaal B216

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Je schrijft je dus in bij maatschappelijke zorg (3-4) BBL 3-jarig.

 • Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3;
 • Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3;
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 (deze opleiding).

Wat leer je?

Je leert een plan maken voor wat de cliënt nodig heeft en mensen aanmoedigen en ondersteunen in hun dagelijkse leven. Je leert hoe je als professionele beroepskracht functioneert. Ook leer je hoe je een behandelingsplan opstelt. Daarvoor volg je vakken als

 • Ontwikkelingspsychologie;
 • Pedagogiek;
 • Methodiek en vaardigheidstraining;
 • Sociale vaardigheden;
 • Zorg- en communicatieve vaardigheden.

Daarnaast krijg je les in rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan & burgerschap.

In de opleiding maak je ook nog een keuze voor een pakket aan keuzedelen, die iets extra’s toevoegen aan je opleiding of je bijvoorbeeld beter voorbereiden op een vervolgopleiding.

Je kiest voor de BBL-variant, dan werk je sowieso voor minimaal 16 uur bij een organisatie in deze sector.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar.

Afronding

Als je alles goed hebt afgerond en hebt behaald, ontvang je een mbo-diploma persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4. Je kunt daarna doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld pedagogiek, psychologie of social work. Of je gaat op zoek een passende baan in deze sector.

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

boeken, laptop en digitale licenties, klik hier voor meer informatie!

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten. Bij voldoende aanmeldingen is het ook mogelijk om per 1 februari te starten.

Aanvullende informatie voor studenten

 • De lesdag voor de eerste jaars is de donderdag .
 • Voor de tweede en derde jaars de dinsdag.
 • Minimum aantal uren bedraagt 16 uur; betaald of onbetaald. Mag als stagiaire, als vrijwilliger, als werknemer.
 • Naast een lesdag moet de student rekenen op een zelfstudie van gemiddeld 7 uur per week.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.