Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Welzijn
Locaties Maastricht, Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Maatschappelijke Zorg

Als je werkzaam bent in de maatschappelijke zorg, begeleid je mensen bij hun persoonlijk en sociaal maatschappelijk functioneren. Ze hebben langdurig of tijdelijk begeleiding nodig bij de regie over hun eigen leven. Soms wonen deze mensen thuis, soms verblijven ze in een instelling. Je werkt in de hulp- en dienstverlening, zoals instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Andere mogelijke werkplekken zijn welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen. Tijdens de opleiding maak je een persoonlijke ontwikkeling door, daarnaast ontwikkel je veel communicatieve en sociale vaardigheden. Het eerste leerjaar is een algemeen jaar. Hierna kun je kiezen voor het uitstroomprofiel Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen. Beide worden aangeboden op niveau 3 en niveau 4.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4)

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen neem je het initiatief en weet je van aanpakken. Je ondersteunt je cliënten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding, scholing, sport en vrije tijd. Het gaat om mensen met psychische problemen of gedragsproblemen, daklozen, verslaafden, ouderen of vrouwen (en kinderen) die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Je ondersteunt hen tijdelijk of langdurig in het dagelijks leven door ze te helpen zichzelf zo goed mogelijk te redden. Je werkt onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie. Je werkt zelfstandig en kunt omgaan met ingewikkelde vraagstukken. Als het nodig is, vraag je deskundigen om raad.


Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

  • Vmbo-diploma kader/gemengd/theoretisch OF overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo.
  • Je hebt voor deze opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het aanvraagformulier ontvang je in de introductieweek, hiermee kun je je VOG aanvragen bij de gemeente. Kosten zijn €41,35.
  • In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding.

Belangrijk om te weten

Je schrijft je in voor de opleiding Maatschappelijke Zorg. Na het eerste schooljaar ga je je specialiseren en maak je een keuze voor Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Je schrijft je in voor de opleiding Maatschappelijke Zorg. Na het eerste schooljaar ga je je specialiseren en maak je een keuze voor Gehandicaptenzorg of Specifieke doelgroepen. Je krijgt afwisselend praktische en theoretische lessen aangeboden, soms in projectvorm. Je wordt gedurende de opleiding altijd ondersteund door een mentor.

Wat leer je?

Naast de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap, krijg je praktijkvakken en theoretische vakken. Denk hierbij aan:

Praktijkvakken, zoals bijvoorbeeld:

- Persoonlijke verzorging

- Communicatie

- Creatieve vakken

Theoretische vakken, zoals bijvoorbeeld:

- Methodiek

- Ontwikkelingspsychologie

- Doelgroepen

Hoe leer je?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Wij bieden daarom allerlei verschillende werkvormen aan. Leren kan zowel in groepjes als individueel, door workshops en colleges, via theorie en praktijkopdrachten. Heb je behoefte een extra ondersteuning of uitdaging? Dan kijken we daar naar! Daarnaast kan de studieduur verschillen. Afhankelijk van je tempo kun je de studie in minder of meer tijd afronden.

Stages

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de beroepspraktijkvorming, ofwel de stage. Vanaf leerjaar 1 ga je al twee dagen per week in een leerbedrijf aan de slag. De praktijkbegeleider en je mentor beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. In de afgelopen jaren liepen onze studenten bij de richting Specifieke Doelgroepen stage bij bedrijven en instellingen als Relim, Adelante en Vivantes.

Afronding

Als je alle examens en stages goed hebt afgerond, ontvang je een mbo-diploma Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 4.

Na je studie

Na deze studie kun je meteen aan de slag in je vakgebied. Studenten van onze richting Specifieke Doelgroepen vonden een baan bij o.a. Envida, Talent, Radar, Mosae Zorggroep, Mondriaan en het Leger des Heils.

Ook kun je ervoor kiezen om door te stromen naar een hbo-opleiding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Social Work, Pedagogiek, Toegepaste psychologie en Ergotherapie.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Boeken, laptop/notebook en digitale leermiddelen. Klik hier voor meer informatie!

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten. Bij voldoende aanmeldingen is het ook mogelijk om per 1 februari te starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

  • opleidingsinformatie;
  • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
  • vragen over studiefinanciering;
  • aanmelden bij Leeuwenborgh;
  • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
  • doorstroom naar een hbo-opleiding;
  • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.