Pedagogisch medewerker + Onderwijsassistent BBL 3-jarig

Welzijn
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BBL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Kun jij goed omgaan met kinderen? En lijkt het je leuk om hier je werk van te maken? Dan past deze opleiding bij jou!

Als Pedagogisch medewerker werk je met baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot 12 jaar. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging. Je begeleidt hen en organiseert allerlei activiteiten. Je zorgt voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Daarbij ben je aanspreekpunt voor ouders. Werken met kinderen is nooit saai, dus je hebt een afwisselende baan. Je werkt zelfstandig en bent vaak eindverantwoordelijk. Hierdoor heb je ook een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.

Als Onderwijsassistent help je leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo bij hun werkzaamheden in de klas. Je bereidt bijvoorbeeld lessen mee voor, je zet materialen klaar en tijdens de les begeleid je (groepjes) leerlingen. Zo krijgen de leerlingen meer persoonlijke aandacht en halen ze beter hun leerdoelen. Je hebt ook administratieve taken en helpt mee met het organiseren van activiteiten op school.Soms help je ook bij nakijkwerk.

Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde/theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aanvraagformulier (ingevuld door school) wordt uitgereikt in de introductieweek. Hiermee kun je naar de gemeente om je VOG aan te vragen. Kosten zijn € 41,35
 • Een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf, minimum aantal uren bedraagt 16 uur; betaald of onbetaald. Mag als stagiaire, als vrijwilliger, als werknemer.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding!

Belangrijk om te weten

Voorlichtingsbijeenkomsten BBL

Wil je meer informatie over BBL opleidingen binnen Welzijn, bezoek dan een van onze Voorlichtingsbijeenkomsten.

Woensdag 17 April van 14.00 -16.00

Woensdag 22 Mei 15.30 -17.30

Maandag 17 Juni 15.00 -17.00

Aanmelden kan via mail bij Candy Schoubben : c.schoubben@leeuwenborgh.nl

Bijeenkomsten vinden plaats in lokaal B216

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Pedagogisch Medewerker - Werken met jonge kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan hun (sociale) ontwikkeling en daarvoor heb je flink wat kennis en vaardigheden nodig. Tijdens de opleiding krijg je een stevige basis om straks goed voorbereid aan het werk te gaan. Je leert hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt en hoe je activiteiten bedenkt en begeleidt. Natuurlijk leer je ook over de verzorging van baby’s en kinderen.

Onderwijsassistent - Je werkt samen met de docent aan de ontwikkeling van de leerlingen en studenten. Dat is zowel de sociale ontwikkeling, hun gedrag, maar je ondersteunt hen ook bij hun leerproces. Daarnaast zijn er praktische zaken waarin je ondersteunt. Tijdens de opleiding leer je kijken naar gedrag en krijg je technieken om leerlingen te helpen bij het studeren. Daarnaast leer je hoe je lessen voorbereidt, activiteiten organiseert en materialen gereed legt.

Welke richtingen kun je kiezen?

Let op: bij aanmelding voor deze opleiding kies je voor pedagogisch werk + onderwijsassistent.
Na het eerste jaar kies je voor de kinderopvang of tot onderwijsassistent uit de volgende opleidingen:

Wat leer je?

Tijdens de opleiding besteden we onder andere aandacht aan beroepsgerichte vakken en vaardigheden, zoals

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Pedagogiek
 • Methodiek en vaardigheidstraining
 • Sociale vaardigheden
 • Zorgvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden

Daarnaast volg je algemene vakken als rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan- & burgerschapslessen.

Je kiest voor de BBL, dan ben je minimaal 16 uur per week werkzaam [betaald of onbetaald] bij een erkend leerbedrijf in deze sector. Klik hier voor het vinden van een leerbedrijf. Je kunt dan denken aan bv. kinderopvang of peuterspeelzaal, basisschool, scholen in het Voortgezet onderwijs of MBO.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

boeken, laptop/notebook en licenties. klik hier voor meer informatie!

Start/instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie. Bij voldoende aanmeldingen starten we ook vanaf 1 februari.

Aanvullende informatie voor studenten

De lesdag voor de eerste jaars is op donderdag. Voor de tweede en derde jaars op dinsdag. Minimum aantal uren die je werkzaam bent bedraagt 16 uur; betaald of onbetaald. Kan ook als stagiaire, vrijwilliger of werknemer. Naast een lesdag moet de student rekenen op een zelfstudie van gemiddeld 7 uur per week.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.