Pedagogisch Medewerker + Onderwijsassistent BOL 3-jarig

Welzijn
Locaties Maastricht, Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Kun jij goed omgaan met kinderen? En lijkt het je leuk om hier je werk van te maken? Dan past deze opleiding bij jou!

Als Pedagogisch medewerker werk je met baby’s, peuters, kleuters of kinderen tot 12 jaar. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging. Je begeleidt hen en organiseert allerlei activiteiten. Je zorgt voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Daarbij ben je aanspreekpunt voor ouders. Werken met kinderen is nooit saai, dus je hebt een afwisselende baan. Je werkt zelfstandig en bent vaak eindverantwoordelijk. Hierdoor heb je ook een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.

Als Onderwijsassistent help je leerkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo bij hun werkzaamheden in de klas. Je bereidt bijvoorbeeld lessen mee voor, je zet materialen klaar en tijdens de les begeleid je (groepjes) leerlingen. Zo krijgen de leerlingen meer persoonlijke aandacht en halen ze beter hun leerdoelen. Je hebt ook administratieve taken en helpt mee met het organiseren van activiteiten op school.Soms help je ook bij nakijkwerk.

Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of gemengd/theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding!

Belangrijk om te weten

Als je stage gaat lopen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Tijdens je opleiding wordt bekend gemaakt wanneer je deze kunt aanvragen.

"Ik wil straks graag kinderen begeleiden in probleemsituaties en verder helpen, maar misschien ook wel een eigen kinderopvang starten met antroposofische visie."

Bowien Martens (19)

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Pedagogisch Medewerker - Werken met jonge kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Je draagt bij aan hun (sociale) ontwikkeling en daarvoor heb je flink wat kennis en vaardigheden nodig. Tijdens de opleiding krijg je een stevige basis om straks goed voorbereid aan het werk te gaan. Je leert hoe je een beeld vormt van de achtergrond van een kind, hoe je een dagindeling maakt en hoe je activiteiten bedenkt en begeleidt. Natuurlijk leer je ook over de verzorging van baby’s en kinderen.

Onderwijsassistent - Je werkt samen met de docent aan de ontwikkeling van de leerlingen en studenten. Dat is zowel de sociale ontwikkeling, hun gedrag, maar je ondersteunt hen ook bij hun leerproces. Daarnaast zijn er praktische zaken waarin je ondersteunt. Tijdens de opleiding leer je kijken naar gedrag en krijg je technieken om leerlingen te helpen bij het studeren. Daarnaast leer je hoe je lessen voorbereidt, activiteiten organiseert en materialen gereed legt.

Welke richtingen kun je kiezen?

Let op: bij aanmelding voor deze opleiding kies je voor pedagogisch werk + onderwijsassistent.
Na het eerste jaar kies je voor de kinderopvang of tot onderwijsassistent uit de volgende opleidingen:

Wat leer je?

Tijdens de opleiding besteden we onder andere aandacht aan beroepsgerichte vakken en vaardigheden, zoals

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Pedagogiek
 • Methodiek en vaardigheidstraining
 • Sociale vaardigheden
 • Zorgvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden

Daarnaast volg je algemene vakken als rekenen, Nederlands, Engels (verplicht voor niveau 4) en loopbaan- & burgerschapslessen.

Stages

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de beroepspraktijkvorming, ofwel de stage. De praktijkbegeleider en je mentor beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om het diploma te behalen.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar


Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

boeken, laptop en licenties, klik hier voor meer informatie!

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie. Bij voldoende aanmeldingen starten we ook vanaf 1 februari.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.