Verzorgende en verpleegtechnische handelingen - keuzedeel

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BBL
Niveau Niveau 3
Duur 0.5 jaar
Print deze pagina

Ben je werkzaam in een verpleeghuis, GGZ-instelling, instelling voor verstandelijke of lichamelijk gehandicapten of in de thuiszorg en wil je je verder ontwikkelen in je vak? Dan is deze cursus misschien iets voor jou.

Na het volgen van deze cursus ben je bekwaam om verpleegtechnische handelingen uit te voeren bij cliënten op basis van een degelijk zorgleefplan. Denk hierbij aan het toedienen van medicatie, injecteren, katheteriseren, stomazorg, toedienen van sondevoeding, complexe wondverzorging, zorg voor suprapubische katheter, PEG katheter en toedienen van zuurstof. Ook is er aandacht voor ‘omgaan met pijn en verlies’ en het zorgplan.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze cursus, beschik je over één van de volgende diploma’s:

 • Verzorgende van na 1997 (Verzorgende AG);
 • Ziekenverzorging (inservice);
 • MDGO-VZ-lang;
 • OVDB bejaardenverzorgende (na inschatting van werkgever);

Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Tijdens de hele cursus volg je een halve dag per week onderwijs.
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst van 12 uur per week gedurende 20 of volgens afspraak (exclusief lestijd).

Je hebt voor deze opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het aanvraagformulier ontvang je in de introductieweek, hiermee kun je je VOG aanvragen bij de gemeente. Kosten zijn € 41,35.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De inhoud van de cursus is gebaseerd op Kerntaak 1 van de opleiding Verzorgende-IG: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.

Dat houdt in:

 • Het verzamelen van gegevens om de zorg- en ondersteuningsbehoeften van een cliënt in kaart te brengen
 • Het (mede) opstellen van een zorgplan en het in opdracht van een arts uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
 • Het leren omgaan met pijn en verlies
 • Het rapporteren van bevindingen aan betrokken deskundigen en zo nodig het in gang zetten van vervolgstappen
 • Het observeren van de in gang gezette handeling, (medicatie)therapie, begeleiding, onderzoek of ingreep
 • Het rapporteren van bevindingen aan betrokkenen, het zo nodig raadplegen van andere deskundigen en/of vervolgstappen in gang zetten
 • Het geven van gerichte voorlichting, advies en instructie
 • Het begeleiden en stimuleren van de cliënt bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied
 • Het afstemmen van zorgverlening of ondersteuning en evalueren met alle betrokkenen


Wat leer je?

Tijdens de cursus leer je op een bekwame manier verpleegtechnische handelingen uit te voeren bij een cliënt: o.a.

 • toedienen van medicatie, sondevoeding en zuurstof;
 • injecteren, SC en IM en vleugelnaaldje;
 • complexe wondverzorging;
 • katheteriseren bij mannen en vrouwen;
 • blaasspoeling;
 • verzorging van een suprapubisch katheter;
 • stomazorg;
 • inbrengen en verwijderen maagsonde;
 • verzorgen van een PEG-katheter;
 • uitzuigen mond- en keelholte;
 • zorg voor tracheacanule;
 • en overige noodzakelijke handelingen.

Daarnaast besteden we aandacht aan anatomie en fysiologie, verschillende ziektebeelden, wet- en regelgeving en medisch rekenen.

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is 20 lesdagen van 4 lesuren. Dit is afhankelijk van de beoordeling van je diploma, werkervaring en wordt in overleg met jouw werkgever besloten. Daarnaast heb je een arbeidsovereenkomst van 12 uur per week gedurende 20 weken

Afronding

Na afronding ontvang je een certificaat van Leeuwenborgh Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

· Boeken (beperkt);

· Skills kit;

Start-/instroommoment

Start in 2019 op 14 januari en in september 2019

De cursus start bij minimaal 10 deelnemers.

De kosten voor deze cursus zijn op aanvraag. De kosten zijn gebaseerd op minimaal 10 deelnemers. Zijn er minder deelnemers, dan worden de deelnamekosten hoger.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.