Monteur mechatronica

Veiligheid & Vakmanschap
Locatie Sittard (Milaanstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Op zoek naar een stoer beroep met fysieke uitdagingen? En heb je technisch inzicht? Kies dan voor Monteur mechatronica bij Defensie.

Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot aankomend militair en kies je als uitstroomprofiel Monteur mechatronica. Je gaat werken in een sector waar drie vakgebieden bij elkaar komen: metaal, elektrotechniek en besturingstechniek. Jij bent technicus bij Defensie: je helpt bij de bouw, het onderhoud en de reparatie van machines en mechatronisch materieel. Je werkt met je handen én met je hoofd.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Betrokken
Actief
Beheerst
Praktisch

Toelatingseisen

Je wilt je graag aanmelden voor deze opleiding? Dat kan als je een vmbo-opleiding basis,- kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg hebt afgerond of een mbo-diploma niveau 1 op zak hebt. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

Belangrijk om te weten

 • Wij bieden deze opleiding ook op niveau 3 aan, zie Eerste monteur mechatronica.
 • Het bijwonen van een voorlichtingsavond is een verplicht onderdeel van de intake! Heb je deze avond gemist, dan krijg je na je digitale aanmelding bij Leeuwenborgh/VeVa automatisch een oproep voor een andere mogelijkheid om een voorlichtingsavond bij te wonen.
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht. Je ontvangt het aanvraagformulier via Leeuwenborgh waarna jij via je eigen gemeente de aanvraag compleet kunt maken. De kosten hiervoor zijn €41,35 en zijn voor eigen rekening.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

“Het was een bewuste keuze om deze opleiding, een combinatie van Defensie en techniek, te beginnen. Aanvankelijk wilde ik graag niveau 3 volgen en bij de Luchtmacht aan de slag, maar er was helaas geen plek. Nu volg ik niveau 2 en vinden mijn stages plaats bij de Marine. Als ik eenmaal in de kazerne bij de Marine in Den Helder ben, heb ik het erg naar mijn zin. Door Defensie zijn schepen ter beschikking gesteld voor de opleiding. We mogen echt het technisch onderhoud uitvoeren onder begeleiding van Defensie-instructeurs. In de leslokalen van Defensie werken we met de nieuwste apparatuur, dat is uitdagend. Het is geweldig dat theorie en praktijk dan zo samenkomen. Ook het praten met de marine-instructeurs is een goede les, ze hebben zoveel verhalen en veel ervaring waar ik graag naar luister.

Kimo Zweiphenning

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding is karaktervormend en bestaat uit diverse delen theorie, praktijk en sport. In je gedrag en houding laat je zien dat je de voor Defensie geldende waarden en normen naleeft.

Tijdens de opleiding volg je de lessen:

 • Mechatronica Electrotechniek
 • Mechatronica Metaaltechniek
 • Militaire basisvaardigheden
 • Fysieke training binnen
 • Fysieke training buiten
 • Fitness
 • Dojo
 • Zwemmen
 • VTV (verplaatsing te voet)

Wat leer je?

Tijdens de theorielessen krijg je metaaltechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde in een militaire context. Natuurlijk ga je daar ook praktisch mee aan de slag.

Daarnaast zijn er theorie en praktijklessen, krijg je militaire basisvaardigheden en leer je veel over de organisatie van de krijgsmacht. Militaire basisvaardigheden bestaan uit o.a. exercitie, rangen en standen, toepassen van hygiëne, kaart- en kompas lezen en preventieve geneeskunde. De militaire lessen zijn een voorbereiding op de stage.

Verder krijg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Je sport ongeveer acht klokuren per week. Naast lessen voor het verbeteren van kracht en conditie, krijg je verplaatsen te voet, zelfverdediging en zwemmen. Daarnaast behaal je ook je VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). VCA heeft als doel dat mensen veiliger kunnen werken en het beperken van het aantal arbeidsongevallen op risicovolle werkplekken.

Keuzedelen

Voor mechatronica is het keuzedeel Veiligheid & Vakmanschap verplicht. Daarnaast zijn er geen extra keuzedelen opgenomen in het aanbod.

Stages

Gedurende de hele opleiding is er een ritme van drie weken school en één week beroeps praktijk vorming (BPV).

Stage bij de verschillende krijgsmachtsdelen is een belangrijk onderdeel die eenieder moet volgen om zo de verschillende leerperiodes in de praktijk uit te voeren. De BPV plekken worden op verschillende locaties door heel Nederland aangeboden. De plaatsing van de BPV-plek is voor mechatronica het krijgsmachtonderdeel marine. Bekijk het filmpje om te ontdekken wat je als student doet tijdens je stage.

Afronding

Met een proeve van bekwaamheid en centraal schriftelijke examens haal je je mbo-diploma Monteur Mechatronica, niveau 2.

Waar ga je verder leren en werken?

Met een afgeronde niveau 2 opleiding stroom je door naar een andere niveau 3 opleiding of solliciteer je naar een baan bij Defensie. Naast je baan leer je hier verder bij een van de interne opleidingen van een van de krijgsmachtonderdelen. Gaan werken buiten defensie is natuurlijk ook mogelijk.

Op www.werkenbijdefensie.nl lees je alles over de werk- en leermogelijkheden bij Defensie.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Laptop, (sport-)kledingpakket, boeken/readers, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente. Ook krijg je van defensie een persoonlijke gebonden uitrustig (PGU) in bruikleen.

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding alleen direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Iedere student heeft een mentor (docent Leeuwenborgh) en een co-mentor (militair instructeur Defensie). Heeft de student nog andere begeleiding nodig dan hebben we hiervoor het Loopbaanportaal.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.