Medewerker sport en recreatie, praktijkroute

Locatie Sportlandgoed De Haamen
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Weet jij mensen te motiveren en heb je een actieve instelling? Ben je gastvrij en ga je graag met mensen om? Dan past de opleiding tot medewerker sport en recreatie bij jou.

Als medewerker sport en recreatie hou je je bezig met sportieve en recreatieve activiteiten. Je maakt mensen op een leuke manier enthousiast om mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Tijdens de activiteiten help je mee met toezicht houden en het begeleiden van de gasten. Zo zorg je ervoor dat mensen tijdens hun vakantie, sportles of uitje een fantastische tijd hebben.

Actief
Menslievend
Praktisch
Sociaal

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • Een vmbo-diploma beroepsgerichte leerweg of;
 • Een Entree opleiding.

Belangrijk om te weten

 • Deze opleiding is een van onze vijf CIOS opleidingen. Meer hierover lees je op de speciale CIOS pagina.
 • Voor topsporters bieden we een maatwerkprogramma, afgestemd op de sport die je beoefent.
 • Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

Het is hier elke dag leuk
“We doen hier alles direct in de praktijk. Eigenlijk is dat veel moeilijker dan op school. Op school ben je met je vertrouwde klasgenoten, hier ben je direct met de gasten aan de slag, bijvoorbeeld de cliënten van SGL. Dat is even wennen natuurlijk, maar komt helemaal goed. Het maakt het leuk. Elke dag is hier leuk door de variatie. Op vrijdag hebben we ‘gewone’ lessen zoals Nederlands, Engels en rekenen, want dat hoort er natuurlijk ook bij.”

Michelle en Carlijn

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Je volgt je opleiding direct in de praktijksituatie en dit heeft vele voordelen. Je gaat aan de slag in je toekomstig werkveld en werkt bovenop de bestaande bezetting mee bij diverse afdelingen van Sportlandgoed De Haamen. Je krijgt taken in het ontvangst en begeleiden van de bezoekers, bij de facilitaire dienst en in de horeca. Natuurlijk krijg je ook theorielessen, maar ook deze volg je in een speciaal ingerichte ruimte in De Haamen. Je hebt geen aparte stageperiodes omdat je vrijwel dagelijks leert in de praktijk.

Welke keuzedelen zijn er?

Keuzedelen vergroten je kansen op de arbeidsmarkt of zijn gericht op een doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. De keuzedelen het zijn:

 • Digitale vaardigheden
 • Lifeguard

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je hoe je sportlessen en spelactiviteiten begeleidt en assisteert. Om dit goed te kunnen doen volg je vakken over

 • Spelsporten;
 • Materiaal- en voorraadbeheer
 • Fitness
 • Gezondheid en voeding
 • Sociale vaardigheden

Elke dag praktijk, geen stageperiode

Je hebt geen aparte stageperiodes omdat je vrijwel dagelijks leert in de praktijk. Je volgt je opleiding direct in de praktijksituatie en dit heeft vele voordelen. Je gaat aan de slag in je toekomstig werkveld en werkt bovenop de bestaande bezetting mee bij diverse afdelingen van Sportlandgoed De Haamen. Je krijgt taken in het ontvangst en begeleiden van de bezoekers, bij de facilitaire dienst en in de horeca. Natuurlijk krijg je ook theorielessen, maar ook deze volg je in een speciaal ingerichte ruimte in De Haamen.

Tijdsbesteding

De opleiding Medewerker sport en recreatie duurt maximaal 2 jaar.

Afronding

Je haalt je diploma als je de twee proeven van bekwaamheid en je stage met een voldoende afsluit. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen van Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Na afronding ontvang je een mbo-diploma medewerker sport en recreatie niveau 2. Na het afronden van de Praktijkroute kun je doorstromen naar elke niveau 3 opleiding. Dit hoeft niet persé CIOS te zijn. Je kunt ook doorstromen naar een horeca, toerisme of facilitaire opleiding. Zo kun je je gaan specialiseren in het onderdeel waar je grootste talenten en ambities liggen.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Een laptop, basis kledingpakket en boekenpakket zijn verplicht bij aanvang van deze opleiding.

Start-/instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.