Medewerker sport en recreatie, schoolroute

Locatie Sittard (Milaanstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Weet jij mensen te motiveren en heb je een actieve instelling? Ben je gastvrij en ga je graag met mensen om? Dan past de opleiding tot medewerker sport en recreatie bij jou.

Als medewerker sport en recreatie hou je je bezig met sportieve en recreatieve activiteiten. Je maakt mensen op een leuke manier enthousiast om mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Tijdens de activiteiten help je mee met toezicht houden en het begeleiden van de gasten. Zo zorg je ervoor dat mensen tijdens hun vakantie, sportles of uitje een fantastische tijd hebben.

Actief
Menslievend
Praktisch
Sociaal

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • Een vmbo-diploma beroepsgerichte leerweg of;
 • Een entree opleiding.

Belangrijk om te weten

 • Deze opleiding is een van onze vijf CIOS opleidingen. Meer hierover lees je op de speciale CIOS pagina.
 • Voor topsporters bieden we een maatwerkprogramma, afgestemd op de sport die je beoefent.
 • Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

"Als ik mijn niveau 2 diploma opzak heb, start ik met niveau 3. Met een beetje geluk, kan dit al in dit tweede leerjaar omdat ik in het eerste leerjaar grote stappen heb gezet. Door de goede resultaten kan ik versneld een niveau groeien. Na niveau 3, start ik met niveau 4. Mijn droom is om uiteindelijk fitnessinstructeur te worden of om sportles te geven aan kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs. Uiteraard ga ik dan nog eerst naar de Sporthogeschool van Fontys in Eindhoven."

Jaike Maandag

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Op school volg je zowel theorie- als praktijklessen. Daarnaast doe je praktijkervaring op door stage te lopen bij diverse sportinstellingen. In deze branche werk je vaak als andere mensen vrij zijn. Dat betekent dat je (werk)tijden kunnen wisselen, ook tijdens je stage.

Welke keuzendelen zijn er?

Keuzedelen vergroten je kansen op de arbeidsmarkt of zijn gericht op een doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. De keuzedelen zijn:

 • Doorstroom naar Sport en Bewegen niveau 3
 • Digitale vaardigheden

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je hoe je sportlessen en spelactiviteiten begeleidt en assisteert. Om dit goed te kunnen doen volg je vakken over

 • Spelsporten;
 • Materiaal- en voorraadbeheer
 • Fitness
 • Gezondheid en voeding
 • Sociale vaardigheden

Stages

Praktijkervaring doe je op bij diverse sportorganisaties, zoals fitnesscentra, indoor- en outdoorcentra, zwembaden, wellnesscentra of buitensportondernemingen. Of je volgt een stage bij een recreatiebedrijf, bijvoorbeeld een groepsaccommodatie, bungalow- of attractiepark. Dat kan betekenen dat je (werk)tijden kunnen wisselen; soms loop je overdag stage, soms ’s avonds en soms in het weekend of tijdens de vakantie.

Tijdsbesteding

De opleiding Medewerker sport en recreatie duurt 2 jaar.

Afronding

Je haalt je diploma als je de twee proeven van bekwaamheid en je stage met een voldoende afsluit. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen van Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Na afronding ontvang je een mbo-diploma medewerker sport en recreatie niveau 2. Daarna kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 (bijvoorbeeld sport- en bewegingsleider niveau 3) of je kunt op zoek gaan een geschikte baan.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Een laptop, basis kledingpakket en boekenpakket zijn verplicht bij aanvang van deze opleiding.

Start-/instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.