Medewerker ICT

ICT-Lyceum
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 1.5 jaar
Print deze pagina

We kunnen niet meer zonder goed opgeleide ICT’ers en was je vroeger een nerd als je gek was op computers en alles wat daarmee te maken heeft. Tegenwoordig kijkt men heel anders naar de mensen van ICT. Zij zijn het die problemen met computers en netwerken oplossen en deze installeren en onderhouden.

Het werk van een ICT’er is vergelijkbaar met dat van de automonteur. Zoals een automonteur aan de auto van een klant sleutelt om te zorgen dat deze weer met veel plezier van zijn voertuig kan genieten, zorgt een ICT’er er voor dat het de ICT-middelen van de klant incidentvrij functioneren. En daar waar de automonteur niet zelf de auto bestuurt zit een ICT’er tijdens zijn werk niet te surfen, gamen of te downloaden.

Een ICT’er is klantgericht, kritisch, creatief en flexibel. Hij kan goed samenwerken in multidisciplinaire teams én communiceren met mensen op alle niveaus. Hij werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk.

Als medewerker ICT zorg je ervoor dat alle medewerkers op hun werkplek een goed functionerende computer vinden. Je stelt aan de hand van procedures gebruiksklare computers samen uit onderdelen en vervangt wat kapot is. Medewerkers ICT zijn op allerlei plaatsen te vinden. Hun werk is te combineren met commerciële activiteiten, bijvoorbeeld in de computer-detailhandel of met technische en administratieve activiteiten binnen allerlei organisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld Medewerkers ICT die ondersteunend werk doen in het onderwijs of die worden ingezet bij het hergebruik van hardware-onderdelen. De Medewerker ICT krijgt zijn opdrachten bijvoorbeeld van een Medewerker beheer ICT of een ICT-beheerder.

Deze opleiding dient als voorportaal voor een vervolgopleiding op niveau 3 of 4.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Rationeel
Betrokken
Actief
Beheerst

Toelatingseisen

Met één van deze diploma’s kun je starten met de opleiding:

 • Een vmbo-diploma of;
 • Een diploma van de Entree-opleiding.

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De functie van medewerker ICT is op veel verschillende manieren in te vullen, het is een breed vak. Combineert de één het met verkoopactiviteiten in een computerzaak, de ander met technische werkzaamheden in een productieomgeving. Weer een ander doet ondersteunend werk in het onderwijs of wordt ingezet bij het hergebruik van hardware-onderdelen. Om die reden krijg je tijdens je opleiding theorie én vaardigheden waarmee je straks een mooie en brede basis hebt om aan de slag te gaan, op welke plek dan ook.

Wat leer je?

De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Je volgt onder andere de vakken basis netwerkbeheer en hard- en software, maar ook avo (algemeen vormend onderwijs)-vakken als Nederlands, Engels en rekenen.

Daarnaast ga je aan de slag met bijvoorbeeld:

 • Het installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen en
 • Het behandelen van incidentmeldingen

Stages

Je kunt bij verschillende organisaties praktijkervaring opdoen, want medewerkers ICT zijn overal nodig. Het ligt aan je interesse. Zo kun je kiezen voor een computerzaak, een technisch bedrijf, een kantoor of een helpdesk.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 1,5 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af door deelname aan een proeve van bekwaamheid en examenprojecten. Heb je die gehaald en is je stage-beoordeling voldoende, dan ontvang je het mbo-diploma medewerker ICT niveau 2.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken en een laptop. Voordat je start met de opleiding krijg je een specificatie van de laptop die je nodig hebt tijdens de opleiding.

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.