Medewerker (financiële) administratie

Ondersteunende administratieve beroepen
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Ben jij nauwkeurig, zorgvuldig en handig op de computer? En lijkt het je wat om op een kantoor te werken? Dan is de opleiding medewerker (financiële) administratie iets voor jou.

Als medewerker (financiële) administratie voer je allerlei administratieve werkzaamheden uit. Je behandelt de inkomende en uitgaande post, verwerkt gegevens in de computer en ordent en controleert boekingsstukken. Dankzij jou en je collega’s zijn alle gegevens goed op orde. Je bent stressbestendig, werkt snel en communiceert makkelijk en helder.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Rationeel
Betrokken
Actief
Beheerst

Toelatingseisen

 • Dit diploma heb je nodig om te kunnen starten:
 • Vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg, liefst met economie en wiskunde.

Er zijn geen vrijstellingen voor deze opleiding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding duurt 2 jaar, waarvan het 1 jaar een gezamenlijk basisjaar is. Theorie en praktijk worden gecombineerd. Op school krijg je praktijkopdrachten en je loopt stage. Zo weet je aan het eind van het eerste jaar waar je interesse en je kracht liggen.

Welke richtingen kun je kiezen?

Aan het eind van het eerste leerjaar kies je uit 2 profielen:

Wat leer je?

Je krijgt een brede en waardevolle basis om straks goed aan de slag te gaan. Naast theoretische vakken, is er ook aandacht voor de ontwikkeling van je sociale vaardigheden. Juist als medewerker op een secretariaat of receptie zijn omgang met mensen, vriendelijkheid, flexibiliteit en stressbestendigheid belangrijke eigenschappen.

De vakken die in het basisjaar onder andere op het programma staan:

 • Praktijkonderwijs
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaanoriëntatie
 • Burgerschap
 • Sociale vaardigheden
 • Digitale vaardigheden

Tevens moet er een keuzedeel gevolgd worden:

 • Frans A2
 • Duits A2
 • Financiële administratie

Profieljaar

In het profieljaar (klas 2) kies je voor:

 • Inleiding financiële administratie bij medewerker (financieel) administratie

of

 • Zakelijke correspondentie bij medewerker secretariaat en receptie

Stages

Je kunt bij elk type bedrijf ervaring opdoen, het ligt net aan je interesse. Groot of klein bedrijf, profit of non-profit. Overal hebben ze mensen op de administratie nodig.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 2 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af met schriftelijke en mondelinge examens. Een positieve beoordeling van je stage is noodzakelijk. Alles gehaald? Dan ontvang je een mbo-diploma medewerker (financiële) administratie niveau 2.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Voor deze opleiding heb je in ieder geval boeken en een laptop nodig.

Het lesgeld bedraagt € 1.137,- per jaar (schooljaar 2017/2018) voor alle studenten vanaf 18 jaar. Daarnaast komen er nog andere kosten bij.

Boekenlijst Ondersteunende Administratieve Beroepen, basisjaar, niveau 2 leerjaar 1

Boekenlijst Ondersteunende administratieve beroepen profiel medewerker (financiële) administratie niveau 2 leerjaar 2

Boekenlijst Ondersteunende administratieve beroepen profiel medewerker secretariaat en receptie niveau 2 leerjaar 2

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.