Medewerker Beheer ICT

ICT-Lyceum
Locaties Maastricht, Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 3
Duur 2.5 jaar
Print deze pagina

We kunnen niet meer zonder goed opgeleide ICT’ers en was je vroeger een nerd als je gek was op computers en alles wat daarmee te maken heeft. Tegenwoordig kijkt men heel anders naar de mensen van ICT. Zij zijn het die problemen met computers en netwerken oplossen en deze installeren en onderhouden.

Het werk van een ICT’er is vergelijkbaar met dat van de automonteur. Zoals een automonteur aan de auto van een klant sleutelt om te zorgen dat deze weer met veel plezier van zijn voertuig kan genieten, zorgt een ICT’er er voor dat het de ICT-middelen van de klant incidentvrij functioneren. En daar waar de automonteur niet zelf de auto bestuurt zit een ICT’er tijdens zijn werk niet te surfen, gamen of te downloaden.

Een ICT’er is klantgericht, kritisch, creatief en flexibel. Hij kan goed samenwerken in multidisciplinaire teams én communiceren met mensen op alle niveaus. Hij werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk.

De Medewerker Beheer ICT is een dienstverlener die breed inzetbaar is in diverse ICT-functies.

Hij is klantvriendelijk, klantgericht en stelt zich flexibel op. Hij is een teamplayer en heeft actuele kennis van ICT. Zijn veelvuldige contact met eindgebruikers (welke een heel diverse achtergrond kunnen hebben) stelt bovendien hoge eisen aan zijn communicatieve vaardigheden voor wat betreft de Nederlandse, en in voorkomende gevallen ook de Engelse, taal.

Rationeel
Betrokken
Actief
Beheerst

Toelatingseisen

Heb je één van deze diploma’s, dan kun je starten met de opleiding:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Een mbo-diploma niveau 2.

Vrijstellingen

Heb je een mbo-diploma medewerker ICT niveau 2, dan kun je instromen in de tweede helft van leerjaar 1.

Belangrijk om te weten

Omdat je straks in je werk veel contact hebt met eindgebruikers, is het belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden hebt en dat je vriendelijk, klantgericht en flexibel bent. Ben je een teamplayer? Helemaal goed!

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Omdat ICT een breed vakgebied is en je bij tal van verschillende organisaties aan de slag kunt, krijg je door de opleiding een brede basis die je straks alle mogelijkheden biedt. De opleiding is dan ook een combinatie van theorie en praktijk om je kennis én vaardigheden te ontwikkelen.

Wat leer je?

Je volgt onder andere de vakken basis netwerkbeheer en hard- en software, maar ook avo (algemeen vormend onderwijs)-vakken als Nederlands, Engels en rekenen.

Daarnaast ga je aan de slag met bijvoorbeeld:

 • Het installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen en
 • Het behandelen van incidentmeldingen
 • Ondersteunen van gebruikers

Stages

Praktijkervaring kun je bij verschillende typen organisaties opdoen. Het ligt aan je interesse.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af door deelname aan een proeve van bekwaamheid en examenprojecten. Heb je die gehaald en is je stage-beoordeling voldoende, dan ontvang je het mbo-diploma medewerker beheer ICT niveau 3.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken en een laptop. Voordat je start met de opleiding krijg je een specificatie van de laptop die je nodig hebt tijdens de opleiding.

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.