MBO Verpleegkundige (instroom hoger leerjaar)

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BBL
Niveau Niveau 4
Duur 2.5 jaar
Print deze pagina

Mensen helpen, dát is jouw ding. Je houdt van afwisselend werk, kunt tegen een stootje, hebt gevoel voor humor en kunt relativeren. Herken je jezelf hierin? Dan is een opleiding tot verpleegkundige iets voor jou.

De opleiding tot Mbo-Verpleegkundige kun je bij Leeuwenborgh ook volgen in een verkorte variant, als je voldoet aan de vooropleidingseisen. Dit is een maatwerkopleiding. De opleidingsduur is afhankelijk van je vooropleiding.

Als verpleegkundige ondersteun je de patiënt in zorgsituaties waarin hij dat zelf (gedeeltelijk) niet kan door ziekte, een handicap of andere beperkingen. Je observeert, signaleert, verzorgt, begeleidt, informeert, adviseert en coördineert. Als verpleegkundige werk je in teamverband samen met collega’s uit andere disciplines, zoals artsen of ziekenverzorgers. Je kunt goed met mensen omgaan, hebt respect voor iedereen en je durft verantwoordelijkheid te nemen.

Werken in de zorg betekent dat je nauwkeurig bent, ook als er sprake is van werkdruk. Werken met mensen vraagt een flexibele opstelling, zowel naar de cliënten als naar je collega’s.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • Een werkgever die je in staat stelt de opleiding te volgen. Je moet dus zelf zorgen voor een werkplek bij een organisatie. Deze werkplek vormt een onderdeel van de opleiding en zonder deze is toelating tot de opleiding niet mogelijk.
 • Een MDGO VP- of MDGO VZ-diploma of;
 • Een mbo-diploma ziekenverzorging of;
 • Een mbo-diploma verzorgende of verzorgende IG of;
 • Een mbo-diploma sociaal agogisch werk of SPW niveau 4 in combinatie met een EVC voor basiszorg.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Belangrijk om te weten

Vrijstellingen

Door je vooropleiding en ervaring heb je vrijstelling voor leerjaar 1 en 2. Je stroomt in leerjaar 3 van de opleiding in.

“Ik ben een aantal jaren ernstig ziek geweest, werd verpleegd in het ziekenhuis. Daar heb ik gezien en ervaren hoe mooi het beroep van verpleegkundige is. En omdat ik altijd al in de hulpverlening wilde gaan werken, was mijn keuze voor mbo-verpleegkundige geen lastige.”

Ken Borman (19),

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

 • Door je eerder gevolgde opleiding en door je ervaring heb je al de nodige kennis en ervaring. Je wilt je echter verder ontwikkelen in je vak.

Welke vakken krijg je?

 • Verpleegkunde
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • EHBO
 • Anatomie (de bouw van het lichaam)
 • Fysiologie (het functioneren van het lichaam)
 • Omgangskunde
 • Begeleiden
 • Psychologie
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap

Stages

Je werkt al of je zou graag willen werken in een algemeen ziekenhuis, de psychiatrie, de verstandelijke gehandicaptenzorg, een verpleeghuis of in de thuiszorg (extramurale zorg).

Tijdsbesteding

De opleiding duurt minimaal 2 jaar.

Afronding

Na afronding van deze opleiding ontvang je een mbo-diploma verpleegkundige niveau 4

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Dit heb je nodig

Boeken, een laptop en digitale leermiddelen.

Start- /instroommomenten

De opleiding start in september bij voldoende aanmeldingen

Studie in cijfers

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.