MBO Verpleegkundige

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 4 jaar
Print deze pagina

Mensen helpen, dát is jouw ding. Je houdt van afwisselend werk, kunt tegen een stootje, hebt gevoel voor humor en kunt relativeren. Herken je jezelf hierin? Dan is een opleiding tot verpleegkundige iets voor jou.

De verpleegkundige ondersteunt de patiënt in zorgsituaties waarin hij dit zelf (gedeeltelijk) niet kan door ziekte, een handicap of andere beperkingen. Je observeert, signaleert, verzorgt, begeleidt, informeert, adviseert en coördineert. Als verpleegkundige werk je in teamverband samen met collega’s uit andere disciplines.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het ligt aan jouw situatie, kennis en ervaring of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Dat bespreken we in het intakegesprek.

“Ik ben een aantal jaren ernstig ziek geweest, werd verpleegd in het ziekenhuis. Daar heb ik gezien en ervaren hoe mooi het beroep van verpleegkundige is. En omdat ik altijd al in de hulpverlening wilde gaan werken, was mijn keuze voor mbo-verpleegkundige geen lastige.”

Ken Borman (19)

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Het beroep van verpleegkundige is een verantwoordelijk vak. Daarvoor heb je flink wat theoretische kennis nodig en vaardigheden nodig zoals je die straks in de praktijk toepast. De opleiding combineert dan ook theorie met praktijk.

Wat leer je? Welke vakken krijg je?

 • Verpleegkunde
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • EHBO
 • Anatomie (de bouw van het lichaam)
 • Fysiologie (het functioneren van het lichaam)
 • Omgangskunde
 • Begeleiden
 • Psychologie
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen

Stages

Je loopt stage in zowel de AGZ (Algemene Gezondheidszorg: een ziekenhuis, verpleeghuis, extramurale zorg) als in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg: psychiatrie of bij mensen met een verstandelijke beperking). Om je een goede basis te geven, start je de eerste 20 weken op school met theorie. Daarna ben je afwisselend één week op school en één week op je stageplek.
De praktijkbegeleider en je mentor beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om het diploma te halen.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 4 jaar.

Afronding

Na afronding van deze opleiding ontvang je een mbo-diploma verpleegkundige niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken, laptop en digitale leermiddelen.

Start- /instroommomenten

De BOL-opleiding start meteen na de zomervakantie.
De BBL-opleiding start bij voldoende aanmeldingen ook direct na de zomervakantie

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.