MBO Klinische Zorg Verpleegkundige Topopleiding

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 4 jaar
Print deze pagina

Mensen helpen, dát is jouw ding. Je houdt van afwisselend werk, kunt tegen een stootje, hebt gevoel voor humor en kunt relativeren. Herken je jezelf hierin? Dan is een opleiding tot verpleegkundige iets voor jou.

Je werkt in een ziekenhuis en als Verpleegkundige Klinische Zorg heb je diverse en verantwoordelijke taken. Je stelt verpleegkundige diagnoses en verpleegplannen op. Daarnaast bied je persoonlijke verzorging, je observeert en monitort de gezondheid en het welbevinden van de patiënten. Je voert verpleegtechnische handelingen uit en geeft voorlichting, advies en instructie. Het is mogelijk dat je in een crisissituatie terecht komt maar die hanteer je doordacht en rustig.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Je kunt starten met de opleiding als je voldoet aan één van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort één van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden:

 • Diploma vmbo gemengde leerweg.
 • Diploma vmbo theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.
 • Diploma mbo-niveau 3 Verzorgende IG.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

Het is een bijzondere Top-Opleiding, een sollicitatieprocedure [met onder andere een toelatingsgesprek], een intake test en het maken van een portfolio behoren tot de toelatingsactiviteiten.

Belangrijk om te weten

Bijzondere Topopleiding!

De verpleegkundige Top-Opleiding in Limburg is vrijwel volledig gericht op de klinische zorg in een ziekenhuis. De inhoud en inrichting van deze opleiding is ontwikkeld en
samengesteld door de drie Limburgse roc’s en vijf Limburgse ziekenhuizen. Hierdoor sluit de opleiding naadloos aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en de wensen van de ziekenhuizen. Je loopt tijdens de opleiding dan ook stage in minimaal een van de vijf ziekenhuizen in Limburg: VieCuri Medisch Centrum in Venlo/Venray, Zuyderland Geleen/Heerlen, Laurentius Ziekenhuis Roermond, Maastricht UMC+ en St. Jans Gasthuis in Weert. Na de opleiding heb je een grote kans op een baan bij een van deze ziekenhuizen omdat je tijdens je stage al een goede binding kunt opbouwen met je mogelijke werkgever.

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan via het aanmeldformulier van de Topopleiding op deze pagina maar meld je ook aan voor de BOL mbo Verpleegkunde Opleiding > klik hier.

“Als mbo-verpleegkundige heb je in het Maastricht UMC+ alle kansen om je verder te ontwikkelen. Samen opleiden voor een gezonde toekomst!”

Michel van Zandvoort, Directeur Maastricht UMC+ Academie

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Wat leer je?

Tijdens de opleiding besteden we onder andere aandacht aan beroepsgerichte vakken en vaardigheden, zoals

 • Verpleegkundige (basis-)zorg en verpleegtechniek (theorie en praktijk)
 • Begeleiden en ondersteunen van cliënten, gespreks- en begeleidingstechnieken
 • Begeleiden en ondersteunen van stagiaires, (nieuwe) collega’s, vrijwilligers
 • Plannen en organiseren, verpleegplannen opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen
 • Reageren in onvoorziene en crisissituaties
 • Geven van voorlichting, advies en instructie
 • Technologie in de zorg
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
 • Anatomie, fysiologie (bouw en functioneren van het menselijk lichaam)
 • Pathologie (ziekteleer)

Algemene vakken:

Naast de beroepsgerichte vakken volg je algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en 21ste -eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan digitale vaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden. Ook is er aandacht voor de doorstroommogelijkheden naar het hbo.

Verder vraagt dit vak ook wat van je als mens. Zo is het fijn als je je kunt inleven in de mens tegenover je en dat je geduldig en tactisch bent. Je bent stressbestendig, werkt nauwkeurig en hebt zelfinzicht. Correcte sociale vaardigheden zijn een must.

Waar je ook rekening mee moet houden:

 • Onregelmatige werktijden
 • Fysiek en mentaal zwaar
 • Studenten vallen vaak uit op de zorgtaken (wassen, ondersteunen toiletbezoek)
 • Ethisch handelen

Stages

Tijdens de opleiding loop je stage in minimaal één van de vijf ziekenhuizen VieCuri Medisch Centrum in Venlo-Venray, Laurentius Ziekenhuis Roermond, SJG Weert, Zuyderland Sittard-Geleen-Heerlen en Maastricht UMC+.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 4 jaar.

Afronding

Sluit je alle examens en stages voldoende af, dan ontvang je een mbo-diploma verpleegkundige niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Je hebt boeken en digitale leermiddelen nodig. Een eigen laptop is noodzakelijk.

Start- /instroommomenten

De opleiding start meteen na de zomervakantie.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.