Marketing en Communicatie

Commercieel
Locaties Maastricht, Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Vind je het interessant om te zien hoe bedrijven hun producten onder de aandacht brengen bij klanten, bijvoorbeeld met reclame of evenementen? Lijkt het je leuk om hierin mee te denken? Dan is de opleiding marketing en communicatie iets voor jou.

Als medewerker marketing en communicatie draag je bij aan het werven van nieuwe klanten voor je product, maar probeer je ook van bestaande klanten trouwe fans te maken. Om de juiste doelgroep op de juiste manier te bereiken, is kennis en creativiteit nodig. Je denkt dan ook mee in de te volgen strategie, je werkt mee aan marktverkenningen, doet marktonderzoek en je voert marketingactiviteiten uit.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Creatief
Praktisch
Sociaal
Zelfstandig

Toelatingseisen

Met één van deze diploma’s begin je goed voorbereid aan de opleiding:

 • Een vmbo-diploma gemengde leerweg of theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo of;
 • Een mbo-diploma commercieel medewerker binnendienst niveau 3 of een andere afgeronde niveau 3 opleiding.

Er zijn geen vrijstellingen voor deze opleiding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Marketing en communicatie zijn veelzijdige vakgebieden. Van concurrentieanalyse tot financiële onderbouwing en van communicatieplan tot productie van een commercial. Tijdens de opleiding leer je de theorie, maar krijg je zeker ook praktijkopdrachten.

Wat leer je?

Je volgt een aantal avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) zoals: Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap en daarnaast natuurlijk de vakken die je straks in de praktijk nodig hebt:

 • Bedrijfseconomie
 • Marketing
 • Communicatie
 • Ondernemerschap
 • Simulatieprojecten

Ook belangrijk:

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Om kunnen gaan met weerstand
 • Initiatief tonen

Stages

Je kunt op veel verschillende plekken terecht, dat hangt af van je interesse. Bij bedrijven, voetbalclubs, het theater, een ziekenhuis, noem maar op. Je loopt al vanaf leerjaar 1 stage.

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief je stages.

Afronding

Als je alle examens en stages hebt gehaald, krijg je een mbo-diploma marketing en communicatie niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken/readers

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.