Management assistant

Office- en management support
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Houd je van plannen, organiseren, regelen en mensen helpen? Zijn talen jouw favoriete vakken? Dan past deze opleiding perfect bij jou.

Als management assistant ondersteun je de directie of het management. Jij kent als geen ander de gang van zaken binnen het bedrijf waar je werkt. Je plant en organiseert besprekingen, vergaderingen, conferenties en andere zakelijke bijeenkomsten. Het komt vaak voor dat jij in naam van de directeur de schriftelijke en mondelinge communicatie verzorgt. Ook houd je je bezig met de sociale media van het bedrijf. Vaak werk je in projecten. Ook een vooruitziende blik is een belangrijke kwaliteit van de management assistant; je pakt zaken op die fout dreigen te lopen, bedenkt zo nodig nieuwe procedures en werkt deze uit. Kortom: zonder jou kan een directie niet functioneren. Een goede management assistant is onmisbaar.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Actief
Creatief
Praktisch
Verantwoordelijk

Toelatingseisen


Heb je één van deze diploma’s of certificaten, dan kun je starten:

 • Een vmbo-diploma theoretische leerweg met een voldoende voor Nederlands en Engels.
 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg en een voldoende voor Nederlands en Engels.
 • Een mbo-diploma niveau 3 met een voldoende voor Nederlands en Engels
 • Een overgangsbewijs van 4 havo/vwo naar 5 havo/vwo (VT).
 • Een havo-diploma (VT).
 • Een afgebroken hbo-opleiding (VT).

  (VT) = Versneld Traject.

  Het is mogelijk om bij één van deze toelatingseisen toegelaten te worden voor een versnelde opleiding van 2 jaar. In sommige gevallen kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Deze kun je aanvragen bij het examenbureau.

Belangrijk om te weten

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Deze kun je aanvragen bij het examenbureau.

Toen ik hoorde dat de opleiding secretariële beroepen werd aangepast naar office-en management assistant was ik hier als stagebegeleider blij mee. Het beroep heeft zich ontwikkeld naar een meer projectmatige werkwijze waarin "21st-century skills" heel belangrijk zijn. Deze nieuwe benaming van de opleiding doet het vak absoluut meer eer aan. Het accent is nu terecht gelegd op de proactieve kant van het zich steeds verder ontwikkelende beroep.

BPV begeleider Mark Schreurs

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding duurt 3 jaar en combineert theorie en praktijk. Theorie pas je toe in praktijkopdrachten, projecten, workshops en simulaties. Daarin werk je zowel individueel als samen met andere studenten. Stage is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Wat leer je?

De functie van management assistant is zéér veelzijdig. Je moet van alle markten thuis zijn en je bent een spin in het web. Communicatie en taal zijn belangrijke aspecten binnen de functie. Naast de vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap leer je van alles op het gebied van PR en marketing, social media en het organiseren van events. Daarnaast wordt projecten, simulaties en trainingen veel aandacht besteed aan de vaardigheden die je nodig hebt in je rol als management assistant:

 • Organiseren en plannen
 • Analystisch en probleemoplossend denken
 • Ontwikkelen/versterken sociale vaardigheden
 • Professioneel communiceren (zowel schriftelijk als mondeling)
 • Communiceren in vreemde talen (Engels, Duits en Frans)
 • Zelfstandig werken én samenwerken
 • Werken onder druk
 • Nauwkeurig en betrouwbaar werken
 • Prioriteiten stellen
 • Jezelf presenteren en representatief zijn voor een instelling of bedrijf
 • PR en marketing
 • Social media
 • Events regelen
 • Creativiteit

Stages

In het eerste leerjaar loop je 8 weken stage. In leerjaar 2 begin je met een stage van 16 weken. In het laatste leerjaar eindig je de opleiding met een stage van 16 weken. We hebben contacten met verschillende type bedrijven, zodat we jouw interesse kunnen matchen met een bedrijf.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af met schriftelijke, mondelinge en vaardigheidsexamens. Een positieve beoordeling van je stage is noodzakelijk. Alles gehaald? Dan ontvang je een mbo-diploma management assistant niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Voor deze opleiding heb je in ieder geval boeken, een laptop en digitale leermiddelen nodig.

Start- /instroommomenten

Deze opleiding start alleen op de locatie Maastricht

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.