Logistiek Teamleider

Logistiek
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BBL
Niveau Niveau 3
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Goederen, planningssystemen en mensen, je stemt het perfect op elkaar af. Van leverancier tot klant. Lijkt het je een uitdaging om het hele distributie- en planningtraject in de vingers te krijgen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Als logistiek teamleider werk je in de dienstverlenende, handels-, productie- en transportsector. Denk aan organisaties als UPS, Sabic, en NedCar. Je bent te vinden op kantoor, maar ook in het magazijn. Je stuurt medewerkers aan bij de goederenontvangst en -opslag, het verzamelen en verzendklaar maken van de goederen en de voorraadinventarisatie. Zo haal je en bewaak je de juiste kwaliteit en productiviteit. Je werkt nauw samen met het management om mensen en materieel zo optimaal mogelijk in te zetten. Daarbij let je niet alleen op productiviteit, maar ook op zaken als Arbo, veiligheid en inrichting van de omgeving. Soms denk je ook mee over organisatorische zaken en doe je investeringssuggesties.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Rationeel
Praktisch
Volgzaam
Actief

Toelatingseisen

Heb je één van deze diploma’s, dan kun je toegelaten worden tot de opleiding:

  • Vmbo-opleiding kaderberoepsgerichte leerweg
  • Een mbo-opleiding niveau 2.

In principe zijn er geen vrijstellingen mogelijk. Maar er zijn uitzonderingen: stroom je in een hoger leerjaar in, dan is vrijstelling mogelijk voor Nederlands, Engels en rekenen omdat je al eerder examens hebt afgelegd.

Belangrijk om te weten

Er vindt een intakegesprek op basis van je diploma en de resultaten bij je vooropleiding. Goede resultaten voor Nederlands, Engels, wiskunde en economie werken in je voordeel tijdens de opleiding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Deze opleiding combineert theorie met praktijk. In het eerste jaar ga je al op stage. Dan maak je kennis met alle aspecten van het vak en ontdek je waar je interesse en je kracht liggen.

Wat leer je?

Om na je opleiding meteen goed als logistiek teamleider aan de slag te kunnen, heb je flink wat vakkennis en beroepsvaardigheden nodig.Naast de avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap, volg je beroepsgerichte vakken, zoals logistiek.

Stages

Praktijkervaring doe je op bij groothandelsbedrijven, transportbedrijven, logistieke dienstverleners, distributiecentra, warehouses en productiebedrijven. Denk aan UPS, VDL Nedcar, Medtronic, Rockwool, Sabic, DSM, Maastricht-Aachen Airport. Kies je voor een kleiner bedrijf, dan zijn je werkzaamheden breder, kies je voor een groter bedrijf dan werk je meer specialistisch.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af door het behalen van je proeve van bekwaamheid en theorie-examens over logistiek en de algemene vakken. Alles positief afgesloten? Dan ontvang je een mbo-diploma logistiek teamleider niveau 3.

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

Voor deze opleiding heb je in ieder geval een laptop, boeken en digitale leermiddelen nodig.

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie. Het is - bij uitzondering - mogelijk om later in te stromen, tot uiterlijk 31 januari. Wil je nog later instromen, dan beoordelen we dat in een intakegesprek en bekijken we de afgeronde en/of gevolgde opleiding.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

  • opleidingsinformatie;
  • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
  • vragen over studiefinanciering;
  • aanmelden bij Leeuwenborgh;
  • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
  • doorstroom naar een hbo-opleiding;
  • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.