Leidinggevende Travel & Hospitality

Toerisme
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Ga jij graag met veel verschillende mensen om en ben je dol op talen, andere culturen, buitenland en vakantie? En ben je niet bang om verantwoordelijkheid te nemen? Dan past deze opleiding perfect bij jou.

Als leidinggevende travel & hospitality geef je leiding in een hotel, recreatiebedrijf, bij een touroperator of (online) reisbureau. Je stuurt collega’s aan en zorgt dat je team optimaal functioneert. Bij alles wat je doet staan de wensen van de gast of de klant voorop, maar je hebt áltijd oog voor de bedrijfsresultaten. Je kunt ook zelfstandig als mobiel reisagent werken. Je bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken en durft verantwoordelijkheid te nemen. Je bent klantvriendelijk en gastvrij. Je werk is vaak seizoensgebonden en je hebt te maken met onregelmatige werktijden. Dit vind je geen probleem.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Heb je één van deze diploma’s of overgangsbewijs, dan kun je starten met de opleiding:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of;
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding combineert theorie en praktijk. De stage is een belangrijk deel van je opleiding.

Wat leer je?

Naast algemene vakken als Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap) volg je vakken die passen bij je functie. Daarnaast is er ook aandacht voor de vaardigheden die je straks in je beroep nodig hebt. Voorbeelden van vakken zijn:

 • Hospitality
 • Touroperating
 • Moderne vreemde talen
 • Economie
 • Topografie
 • (Zaken)reizen
 • Branchekennis
 • 21e-eeuwse skills

Stages

Praktijkervaring doe je op bij touroperators, hotels, congrescentra, VVV, ANWB of reisbureaus.

Keuzedelen

Wij bieden volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Spaans in de beroepscontext A2 of Frans in de beroepscontext A2 Zakenreizen of Internationaal 1 of Voorbereiding hbo of Oriëntatie op ondernemerschap of Ondernemerschap mbo
 • Zakenreizen

Tijdsbesteding

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je doet een instellingsexamen voor centrale keuzedelen, een Cito-examen voor rekenen, Nederlands en Engels en een proeve van bekwaamheid na je stage. Alles positief afgerond? Dan ontvang je een mbo-diploma leidinggevende Travel & Hospitality niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken, een laptop en digitale leermiddelen

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.