Juridisch Administratief Dienstverlener

Juridisch
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Vind jij het leuk om met mensen met verschillende achtergronden te werken? Communiceer je makkelijk, ben je goudeerlijk en durf je beslissingen te nemen? Dan is de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener iets voor jou!

Als juridisch administratief dienstverlener verleen je administratieve ondersteuning, verzorg je de standaard correspondentie aan cliënten en houd je je bezig met informatievoorziening en –verstrekking aan klanten. Je weet veel van juridische termen en recht en vindt het leuk om met geautomatiseerde systemen te werken.

Deze functie vraagt om veel accuratesse (nauwkeurig werken), sociale vaardigheid en stressbestendigheid.

De belangrijkste werkzaamheden van een juridisch administratief dienstverlener zijn:

 • Het geven van informatie en doorverwijzen;
 • Het opstellen van (juridische) documenten;
 • Het verrichten van administratieve taken ten aanzien van dossiers.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Rationeel
Betrokken
Actief
Beheerst

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een:

 • Vmbo diploma vanaf kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Een mbo niveau 2 diploma

In principe zijn er geen vrijstellingen mogelijk. Maar er zijn uitzonderingen: stroom je in een hoger leerjaar in, dan is vrijstelling mogelijk voor Nederlands, Engels en rekenen omdat je al eerder examens hebt afgelegd.

Belangrijk om te weten

De juridische opleidingen hebben twee uitstroomrichtingen: Juridisch Administratief Dienstverlener en Medewerker Human Resource Management.

Na het eerste algemene jaar, kies je aan het eind van dat jaar voor één van deze twee opleidingen.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Medewerker Human Resource Management.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

In de opleiding tot juridisch administratief dienstverlener neemt 'recht' een belangrijke plaats in. Deze opleiding combineert theorie met praktijk en in het eerste jaar ga je al serieus met het vak aan de slag in ons leerwerkbedrijf ‘Leeuwenborgh@work’. Een groot deel van de studenten doet ervaring op in dit leerwerkbedrijf. Een klein aantal helpt mee in de rechtswinkel van Leeuwenborgh@Work, waar je mensen met echte juridische problemen adviseert onder begeleiding van je docent. Ook in het tweede jaar worden lessen en werken in het leerwerkbedrijf gecombineerd en ga je in de tweede helft vier dagen per week op stage. Het eind van het derde jaar sluit je af met examens.

Wat leer je?

Om na je opleiding meteen goed als juridisch administratief dienstverlener te kunnen starten, heb je flink wat vakkennis en beroepsvaardigheden nodig. Naast algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap, volg je beroepsgerichte vakken:

Rechtvakken

 • Arbeidsrecht
 • Belastingrecht
 • Staats- en Bestuursrecht
 • Personen- en familierecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Strafrecht
 • Vermogensrecht

Keuzedelen:

 • Verdieping sociale zekerheid
 • Algemene economie
 • Ondernemend gedrag
 • Voorbereiding hbo

Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de vaardigheden die je straks nodig hebt:

 • Geven van specifieke informatie
 • Opstellen van (juridische) documenten
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden,
 • Je dienstverlenend opstellen tegenover cliënten van verschillende (culturele) achtergronden

Stages

Praktijkervaring doe je op bij een notaris, een advocatenkantoor, het UWV, de rechtbank, een gerechtsdeurwaarder, het Openbaar Ministerie etc.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar, inclusief stage.

Afronding

Je rondt de opleiding af door het behalen van je proeve van bekwaamheid en theorie-examens over recht en de algemene vakken. Alles goed afgerond? Dan ontvang je een mbo-diploma Juridisch Administratief Dienstverlener niveau 4.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Laptop, boeken en digitale leermiddelen.

Start- /instroommomenten

De opleiding start direct na de zomervakantie. Het is - bij uitzondering - mogelijk om later in te stromen, tot uiterlijk 31 januari. Wil je nog later instromen, dan beoordelen we dat in een intakegesprek en bekijken we de afgeronde en/of gevolgde opleiding.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.