Helpende zorg & welzijn

Zorg en Welzijn
Locatie Maastricht
Leerweg BBL
Niveau Niveau 2
Duur 1 jaar
Print deze pagina

Ben je praktisch ingesteld? Ga je graag met mensen om? En sta je stevig in je schoenen? Dan is de BBL-opleiding tot Helpende zorg en welzijn iets voor jou.

Als helpende zorg en welzijn ondersteun je mensen bij persoonlijke verzorging, huishouden/wonen en recreatieve activiteiten. Dit doe je bijvoorbeeld in een instelling voor verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen, in de ouderenzorg, thuiszorg of bij een kinderdagverblijf. Je houdt altijd rekening met wat een cliënt zelf wil en kan doen; de cliënt voert namelijk zelf de regie over zijn eigen leven. Daarnaast help je collega’s bij het organiseren van leuke activiteiten. In een zorg- of welzijnsinstelling krijg je ook te maken met andere hulpverleners, zoals verzorgenden en sociaal-agogisch werkers.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!

Toelatingseisen

Wil je deze opleiding gaan volgen? Dat kan met:

 • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg (of een gelijkwaardige opleiding) of;
 • een overgangsbewijs 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo of;
 • een afgeronde mbo-opleiding niveau 1, bijvoorbeeld Zorghulp.

De zorginstellingen kunnen eventueel nog aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld m.b.v. van de AMN-test.

Belangrijk om te weten

Kies je voor deze BBL-opleiding? Dan verwachten we dat:

 • je tijdens de hele opleiding één dag per week onderwijs volgt;
 • je een leerarbeidsovereenkomst hebt met een zorginstelling van minimaal 18-24 uur (drie dagen) per week.
 • de organisatie waar je werkt een SBB-erkend leerbedrijf is.

Werk je minder dan 18-24 uur per week, dan kan de opleiding langer duren.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Werken en leren combineren. In de BBL-opleiding worden leren en werken gecombineerd. Je volgt één dag per week onderwijs op school en je werkt en leert daarnaast minimaal 18 tot 24 uur (drie dagen) per week in de beroepspraktijk.

Leren op school

De opleiding duurt één jaar en is opgedeeld in vier periodes van ieder maximaal tien weken. De opleiding start met vijf aaneengesloten lesdagen. Eind periode 2 volgt er nog lesweek van drie dagen. De lesdag kan op iedere weekdag plaatsvinden en wordt bepaald in overleg met de zorginstellingen. De lessen op deze lesdag vinden plaats tussen 8.45 uur en 16.45 uur.

Keuzedelen*

Je volgt daarnaast twee beroepsgerichte keuzedelen op niveau 2, namelijk:

Zorg en technologie toepassen

In dit keuzedeel leer je werken met nieuwe technologische hulpmiddelen, zoals het elektronische cliëntendossier. Ook leer je de cliënt te ondersteunen bij het gebruik van deze hulpmiddelen.

Helpende plus

In het keuzedeel Helpende plus leer je eenvoudige verzorgende vaardigheden te verrichten, zoals werken volgens protocollen, het verzamelen van gegeven, zalven, druppelen etc. Daarnaast krijg je basiskennis aangereikt op het gebied van chronische ziektebeelden. Met deze kennis en vaardigheden kun je afwijkingen bij de cliënt signaleren en weet je te handelen in acute situaties.

* De keuzedelen worden in overleg met betreffende zorginstellingen bepaald. Voor jouw traject kunnen de keuzedelen afwijken van wat hier is vermeld.

Generieke vakken

In de opleiding zijn ook de generieke vakken opgenomen. Je moet hiervoor examen doen in de volgende vakken:

 • Nederlands (2F)
 • Rekenen (2F)
 • Loopbaan en Burgerschap

Waar mogelijk worden vrijstellingen verleend voor het onderdeel Burgerschap.

Begeleiding

Tot slot krijg je (individuele) begeleiding. Deze bestaat uit:

 • wekelijks mentoruur
 • voortgangsgesprekken BPV
 • begeleiding op afstand (DOA: docent op afstand)
 • zo nodig extra individuele gesprekken

Afronding

Heb je de theoretische examens en je beroepspraktijkvorming voldoende afgerond, dan ontvang je het mbo-diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2. Je kunt daarmee in de praktijk aan de slag als Helpende zorg en welzijn, maar je kunt ook doorstromen naar de mbo-opleidingen Verzorgende niveau 3, Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3, de combinatieopleiding Verzorgende/MZ niveau 3 of naar een andere mbo-opleiding op niveau 3.

Praktische zaken voor deze opleiding

Kosten van de opleiding

De kosten voor deelname aan het BBL-traject bedragen €1.523. Dit bedrag is inclusief cursusgeld, de uitvoering van het onderwijs, leermiddelen (excl. laptop), maatwerk, BPV-bezoeken en evaluaties.

Afwijkend tarief

Een groep kan pas starten als er minimaal 18 deelnemers zijn. Bij minder dan 18 deelnemers geldt een afwijkend tarief. Als er specifieke wensen zijn vanuit de zorginstellingen zoals aanpassingen of aanvullingen in het opleidingsprogramma of uitvoering op locaties met inzet van eigen medewerkers vanuit de zorginstelling, dan geldt eveneens een afwijkend tarief.

Leermiddelen

Voor de opleiding heb je boeken, een laptop en digitale leermiddelen nodig. Deze kunnen we in overleg voor je aanschaffen. Voor een laptop moet je zelf zorgen.

Startmoment en aanmelding

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 18 deelnemers) wordt twee of drie maal per schooljaar gestart. Neem bij interesse contact op met het informatiecentrum van ROC Leeuwenborgh: telefonisch via 08800 150 00 of mail naar serviceinfo@leeuwenborgh.nl.
Wij informeren je dan op tijd over het wel of niet doorgaan van deze opleiding.

Zorginstellingen kunnen direct een offerte aanvragen of contact opnemen met Josine Warnier, accountmanager van de sector Zorg en Welzijn: j.warnier@leeuwenborgh.nl

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.