Helpende Zorg en welzijn

Zorg en Welzijn
Locaties Maastricht, Sittard (Arendstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 2
Duur 2 jaar
Print deze pagina

Ben je praktisch ingesteld? Ga je graag met mensen om? En sta je stevig in je schoenen? Dan is een opleiding tot Helpende zorg en welzijn iets voor jou.

Als helpende zorg en welzijn ondersteun je mensen bij persoonlijke verzorging, huishouden/wonen en recreatieve activiteiten. Dit doe je bijvoorbeeld in een instelling voor verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen, in de ouderenzorg, thuiszorg of bij een kinderdagverblijf. Je houdt altijd rekening met wat een cliënt zelf wil en kan doen; de cliënt voert namelijk zelf de regie over zijn eigen leven. Daarnaast help je collega’s bij het organiseren van leuke activiteiten. In een zorg- of welzijnsinstelling krijg je ook te maken met andere hulpverleners, zoals verzorgenden en sociaal-agogisch werkers.

Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Wil je deze opleiding gaan volgend? Dat kan met

 • Een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Een overgangsbewijs 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo.
 • Een afgeronde mbo-opleiding niveau 1, bijvoorbeeld Zorghulp.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Om toegelaten te kunnen worden, is een intakegesprek nodig. Dan bespreken we ook of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen.

Belangrijk om te weten

Vóórdat je van start kunt gaan met deze opleiding, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Die krijg je van de gemeente. Zonder deze verklaring mag je geen stage lopen en kun je dus geen diploma halen!

In Maastricht kun je als student van deze opleiding leer-en werkervaring opdoen in het Wijkleerbedrijf Maastricht Daalhof. Je biedt zorg aan kwetsbare bewoners uit de wijk en ondersteunt hen bij allerlei activiteiten.

“Door mijn autisme werd ik vroeger vaakverkeerd begrepen en dat maakte mijerg onrustig. Ik maak veel muziek, daarinkan ik rust vinden. Later wil ik mensen inde verslavingszorg via muziek begeleiden.Muziek roept emoties op,in muziek kan je je uitleven.”

Tristan Verstappen (18)

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding is een basisberoepsopleiding. Je start de opleiding met tien weken school. Hierna volgt steeds afwisselend een lesweek op school en een week stage (ook wel beroepsvormende praktijk (BPV) genoemd) tot het einde van de opleiding. Tijdens de opleiding staan de volgende drie kerntaken centraal:

 • Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning;
 • Kerntaak 2: ondersteunen bij het zelfstandig functioneren;
 • Kerntaak 3: uitvoeren van organisatie- en beroepsgebonden taken.

Wat leer je?

Op school en tijdens je stage werk je aan je kennis, houding en vaardigheden. Leren doen we in actieve werkvormen: in onderwijsgroepen, tijdens vaardigheidstrainingen en door projectmatig werken. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn in je toekomstig beroep. Hierbij word je goed begeleid zowel op school als tijdens de stage.

Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je leert het vak immers het beste door het in de praktijk te doen. Leerjaar 1: studenten krijgen eerst 10 weken theorie op school. Na deze periode start de stageperiode die bestaat uit 2 dagen stage en 3 dagen school. Leerjaar 2: studenten starten meteen met 2 dagen stage en 3 dagen school.

Tijdsbesteding

Deze opleiding duurt in principe twee jaar. Als je in aanmerking komt voor vrijstellingen, is het mogelijk om het programma sneller af te ronden.

Afronding

Tijdens de opleiding worden de verschillende onderdelen getoetst, zowel op school als op je stageplek. Als je alle opleidingsonderdelen hebt afgerond, ontvang je een mbo-diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2. Daarna kun je doorstromen naar de mbo-opleidingen verzorgende niveau 3, medewerker maatschappelijke zorg niveau 3 of naar een andere mbo-opleiding op niveau 3. Natuurlijk kun je ook op zoek gaan naar een geschikte baan als Helpende zorg en welzijn.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Dit heb je nodig

Boeken, laptop en digitale leermiddelen.

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten. In Maastricht is het ook nog mogelijk – als er voldoende aanmeldingen zijn – om in februari te starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.