Helpende Plus - keuzedeel

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BBL
Niveau Niveau 2
Duur 0.5 jaar
Print deze pagina

Helpende Plus

Ben je werkzaam in een verpleeghuis, GGZ-instelling, instelling voor verstandelijke of lichamelijk gehandicapten of in de thuiszorg? En in het bezit van een diploma Helpende? Dan is deze cursus iets voor jou. Na het volgen van deze cursus ben je bekwaam om cliënten te ondersteunen bij hun algemene persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan zorg voor eten en drinken, zorg voor bed en omgeving, wondverzorging (basis), medicatie (oraal, druppelen, nevelen, zalven, zetpil), controleren van vitale functies.

Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze cursus, beschik je over één van de volgende diploma’s:

 • Helpende Zorg of Welzijn
 • Branche-opleiding Verzorgingshulp B
 • MDGO-AW
 • MMZ, MZ, SPW niveau 3 of 4
 • Pedagogisch Werk niveau 3 of 4

Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Tijdens de hele cursus volg je een halve dag per week onderwijs.
 • Je hebt een arbeidsovereenkomst van 12 uur per week gedurende 20 weken

Je hebt voor deze opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het aanvraagformulier ontvang je in de introductieweek, hiermee kun je je VOG aanvragen bij de gemeente. Kosten zijn € 41,35.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding.

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Wat ga je leren tijdens deze cursus?

Tijdens de cursus leer je hoe je ondersteunende handelingen bij de volledige persoonlijke zorg van een cliënt uitvoert: o.a.

 • Hygiënisch werken
 • Transfertechnieken
 • EHBO en reanimatie
 • Controle vitale functies
 • Wondverzorging (basis)
 • Zorg voor de uitscheiding
 • Zorg voor eten en drinken
 • Toedienen medicatie (o.a. oraal, druppelen, nevelen, zalven, zetpil)

Daarnaast besteden we volop aandacht aan anatomie en fysiologie, verschillende ziektebeelden, gesprekstechnieken, omgaan met crisissituaties, wet- en regelgeving en medisch rekenen.

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is 15-20 lesdagen van 5 lesuren. Dit is afhankelijk van de beoordeling van je diploma en gebeurt in overleg met de werkgever. Daarnaast heb je een arbeidsovereenkomst van 12 uur per week gedurende 20 weken

Afronding

Na afronding ontvang je een certificaat van Leeuwenborgh voor het keuzedeel Helpende Plus.


Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

· Boeken (beperkt);

· Skills kit

De kosten voor deze cursus zijn op aanvraag. De kosten zijn gebaseerd op minimaal 10 deelnemers. Zijn er minder deelnemers, dan worden de deelnamekosten hoger.

Start- /instroommoment(en)

Start in 2019 op 7 mei en in september 2019

De cursus start bij minimaal 10 deelnemers.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.