CIOS Dans Sittard (Sport- en bewegingscoördinator dans)

Locatie Sittard (Milaanstraat)
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Kun jij goed dansen? En lijkt het je geweldig om anderen te leren dansen? Dan is de opleiding tot sport- en bewegingsleider dans iets voor jou.

Als sport- en bewegingscoördinator Dans organiseer je voortellingen en educatieve projecten. Daarvoor maak je zelf choreografieën en bedenk je de verdere aankleding. Misschien start je wel een eigen dansschool. Je bent een veelzijdige professional die breed inzetbaar is in de danswereld.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Actief
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Creatief

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • Een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of
 • Een overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo of
 • Een mbo-diploma niveau 2;
 • Een positieve beoordeling van je dansauditie op onze school. Meer informatie over de toelatingstest lees je hier.

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit.

Belangrijk om te weten

 • Deze opleiding is een van onze vijf CIOS opleidingen. Meer hierover lees je op de speciale CIOS pagina.
 • Wij bieden deze opleiding ook op niveau 3 aan, zie Sport- en bewegingsleider Dans.
 • Voordat je kunt starten met deze opleiding, moet je een auditie doen.

"Je leert tot het uiterste te gaan én net iets verder. Dit is ontzettend belangrijk omdat je als sportcoach zelf ervaren moet hebben hoe het is om op het toppen van je kunnen nog een stap extra te zetten. Alles voor het beste resultaat."

Lucas Pieters

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De basisopleiding is breed. Je krijgt praktijkvakken als klassiek ballet, moderne dans, jazz dans en urban. De theorievakken richten zich mede op trainingskunde, omgangskunde, didactiek, methodiek en EHBSO. Alle vakken staan in het teken van les- en leidinggeven. Uiteraard krijg je ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je te maken met het opzetten van dansdagen en de organisatie van dansprojecten voor verschillende doelgroepen. In je examenjaar organiseer je zelfs een dansvoorstelling die wordt uitgevoerd in het theater. Alle studenten van de dansopleidingen treden op in deze voorstelling.

Welke keuzedelen zijn er?

Tijdens de opleiding kies jij meerdere keuzedelen. Deze vergroten je kansen op de arbeidsmarkt of zijn gericht op een doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. De keuzedelen zijn onder andere:

 • Gezonde leefstijl
 • Lifestylecoach
 • Personal trainer
 • Sportmassage
 • Doorstroom hbo

Stages

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de beroepspraktijkvorming, ofwel de stage. De praktijkbegeleider en je mentor beoordelen je beroepshouding, resultaten en je inzet. Een positieve beoordeling van je stage is een voorwaarde om het diploma te halen. Praktijkervaring doe je op bij dansscholen, fitnesscentra, dansstudio’s. Of je werkt mee aan educatieve projecten op het gebied van dans binnen het basisonderwijs. Dit kan betekenen dat je (werk)tijden variëren. Soms loop je overdag stage, soms ’s avonds en soms in het weekend of tijdens de vakantie.

Afronding

Je haalt je diploma als je de vijf proeven van bekwaamheid en je stage met een voldoende afsluit. Ook moet je voldoen aan de eisen van Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Na afronding ontvang je een mbo-diploma sport en bewegingscoördinator Dans. Je kunt daarna doorstromen naar het hbo of je kunt op zoek gaan naar een geschikte baan.

Doorstuderen Ongeveer 70% van de CIOS studenten niveau 4 kiest voor een vervolgopleiding. Je kunt kiezen uit onder andere:

 • Dansacademie
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding
 • Lerarenopleiding PABO
 • Sport en Bewegingseducatie
 • Bewegingsagogie
 • Fysiotherapie, Caesar- of Mensendiecktherapie
 • Hogeschool PXL Hasselt (leraar Lichamelijk Opvoeding)
 • Academie Sociale Studies
 • Sportmanagement
 • Sporteconomie
 • Internationaal Toeristisch Management

Waar ga je werken?

Het werkveld van de sport- en bewegingsleider dans is divers. Je kunt hier natuurlijk denken aan dansverenigingen, -scholen, of -studio’s en fitnesscentra. Ook kun je ervoor kiezen om mee te werken aan educatieve dansprojecten voor bijvoorbeeld het onderwijs, centra voor kunsten of gemeenten.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Voor deze opleiding heb je in ieder geval een laptop, basis kledingpakket en boekenpakket nodig. Zie hiervoor de leermiddelenlijst

Kosten

De kosten in het eerste jaar voor de boeken zijn ongeveer €180,- en kleding voor de dames ongeveer €350,- en voor de heren ongeveer €250,-. De kosten voor de medische keuring zijn €120,- en worden door de verzekering vergoed.

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding alleen direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.