Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BBL
Niveau Niveau 3
Duur Maatwerk
Print deze pagina

Verzorgende IG/ Maatschappelijke zorg

Als Verzorgende IG werk je met mensen. Je stimuleert en begeleidt mensen bij het zorgen voor zichzelf en je helpt waar nodig. Voorop staat dat jij graag voor anderen klaar staat. Zorginstellingen en hun bewoners hebben behoefte aan medewerkers die zowel voor zorg als welzijn zijn opgeleid. Daarom is onze opleiding uitgebreid met modules en examens van de opleiding Maatschappelijke zorg, deze zijn gericht op activiteiten en begeleiding. Na het afronden van deze combi-opleiding stroom je uit met twee diploma’s.

Tijdens deze opleiding leer je mensen ondersteunen die zelf niet meer alles kunnen. Je begeleidt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en aankleden. Ook geef je medicijnen. Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert goed, leeft je in en speelt in op de wensen van je cliënten. Je bent breed inzetbaar bij zorginstellingen. Je werkplek is bijvoorbeeld een verpleeghuis, zorginstelling voor zorgvragers met een verstandelijke of lichamelijke beperking en psychiatrische instelling of een kleinschalige woonvorm.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!

Toelatingseisen

Toelatingseisen BBL – 2 jaar en twintig weken traject:

 • MBO-diploma OF
 • VMBO-diploma kader/gemengd/theoretisch OF
 • overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Tijdens de opleiding volg je 20 weken onderwijs, inclusief stagedagen op basis van een leerovereenkomst. Hierna krijg je een leerarbeidsovereenkomst bij de zelfde zorginstelling van minimaal 24 uur per week. De zorginstelling moet een erkend SBB-leerbedrijf zijn.

Je hebt voor deze opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het aanvraagformulier ontvang je in de introductieweek, hiermee kun je je VOG aanvragen bij de gemeente. Kosten zijn € 41,35.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding.

Belangrijk om te weten

Het combinatietraject kent dezelfde inhoud als de opleiding Verzorgende IG, maar is uitgebreid met modules en examens van de opleiding Maatschappelijke zorg die gericht zijn op activiteiten en begeleiding. Met deze variant krijg je een dubbel diploma.

Welke richtingen kun je kiezen?

· Verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) OF

· Lichamelijk en verstandelijk gehandicaptenzorg (GHZ).


Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding combineert theorie met praktijk. Tijdens de beroepsvoorbereidende periode volg je 20 weken onderwijs met een fors aantal stagedagen tijdens deze lesweken (leerovereenkomst). Hierna krijg je een leerarbeidsovereenkomst met betreffende zorginstelling van minimaal 24 uur per week en volg je een dag les per week van 9 lesuren verdeeld over 2 schooljaren.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je alles wat je nodig hebt om je beroep goed te kunnen uitvoeren:

Je krijgt o.a. te maken met de vakken:

· Verpleegkunde

· Basiszorg vaardigheden en Verpleegtechnische vaardigheden

· EHBO en Reanimatie

· Anatomie (de bouw van het lichaam)

· Fysiologie (het functioneren van het lichaam)

· Omgangskunde/gesprekstrainingen

· Begeleiden van cliënten in een woonvorm

· Loopbaan coaching

Daarnaast volg je algemene vakken als Nederlands, rekenen en medisch rekenen.

Welke keuzedelen zijn er?

 • Blijvend Fit, veilig en gezond werken
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Zorg en technologie
 • Complementaire zorg


Duur van de opleiding

De opleiding duurt 2,5 jaar (2 jaar en 20 weken).

Tijdens de beroepsvoorbereidende periode volg je 20 weken onderwijs met een fors aantal stagedagen tijdens deze lesweken (leerovereenkomst). Hierna krijg je een leerarbeidsovereenkomst met betreffende zorginstelling van minimaal 24 uur per week en volg je een dag les van 9 lesuren per week verdeeld over 2 schooljaren. De lesdag wordt voor de start van de opleiding z.s.m. bekend gemaakt.

Afronding

Heb je de theoretische en praktische examens in school en de stages voldoende afgerond? Dan ontvang je met deze variant een dubbel diploma Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg.

Waar ga je werken?

Als je deze opleiding hebt afgerond dan kun je terecht in verpleeghuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je gaan werken in instellingen voor zorgvragers met chronische lichamelijke beperkingen.

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

Diverse vak- en werkboeken, een laptop en digitale leermethoden voor Nederlands en rekenen, klik hier voor meer informatie!

Daarnaast krijg je van ons lesmaterialen voor de verpleegtechnische vaardigheidslessen.

Start-/instroommoment(en)

We starten in schooljaar 2019-2020 op 23 september 2019

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15 deelnemers) wordt twee of drie maal per schooljaar gestart.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.