Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg

Zorg
Locatie Maastricht
Leerweg BOL
Niveau Niveau 3
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg

Als Verzorgende IG werk je met mensen. Je stimuleert en begeleidt mensen bij het zorgen voor zichzelf en je helpt waar nodig. Voorop staat dat jij graag voor anderen klaar staat. Zorginstellingen en hun bewoners hebben behoefte aan medewerkers die zowel voor zorg als welzijn zijn opgeleid. Daarom is onze opleiding uitgebreid met modules en examens van de opleiding Maatschappelijke zorg, deze zijn gericht op activiteiten en begeleiding. Na het afronden van deze combi-opleiding stroom je uit met twee diploma’s.

Tijdens deze opleiding leer je mensen ondersteunen die zelf niet meer alles kunnen. Je begeleidt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en aankleden. Ook geef je medicijnen. Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert goed, leeft je in en speelt in op de wensen van je cliënten. Je bent breed inzetbaar bij zorginstellingen. Je werkplek is bijvoorbeeld een verpleeghuis, zorginstelling voor zorgvragers met een verstandelijke of lichamelijke beperking en psychiatrische instelling of een kleinschalige woonvorm.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Toelatingseisen BOL :

 • VMBO-diploma kader/gemengd/theoretisch OF
 • overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo OF
 • MBO-diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2

Je hebt voor deze opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het aanvraagformulier ontvang je in de introductieweek, hiermee kun je je VOG aanvragen bij de gemeente. Kosten zijn € 41,35.

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding.

Belangrijk om te weten

Het combinatietraject kent dezelfde inhoud als de opleiding Verzorgende IG, maar is uitgebreid met modules en examens van de opleiding Medewerker Maatschappelijke zorg die gericht zijn op activiteiten en begeleiding. Met deze variant krijg je een dubbel diploma.

Welke richtingen kun je kiezen?

In het laatste studiejaar kies je voor een bepaalde richting.

 • Verpleeghuizen en thuiszorg (VVT)
 • Lichamelijk en verstandelijk gehandicaptenzorg (GHZ)

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

De opleiding combineert theorie met praktijk. Naast theoretische vakken, vaardigheden en praktijkopdrachten op school, loop je ook stage.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je alles wat je nodig hebt om je beroep goed te kunnen uitvoeren:

Je krijgt o.a. te maken met de vakken:

 • Verpleegkunde
 • Training in sociale vaardigheden
 • Basiszorg vaardigheden en Verpleegtechnische vaardigheden
 • EHBO en Reanimatie
 • Anatomie (de bouw van het lichaam)
 • Fysiologie (het functioneren van het lichaam)
 • Begeleiden van cliënten in een woonvorm
 • Loopbaan en Burgerschap

Daarnaast volg je algemene vakken als Nederlands, rekenen en medisch rekenen

Welke keuzedelen zijn er?

 • Blijvend Fit, veilig en gezond werken
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Zorg en technologie
 • Complementaire zorg

Stages

Om te onderzoeken bij welke doelgroep je interesse ligt, kun je op verschillende plekken stage lopen: denk aan verpleeghuizen, de thuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook kun je gaan werken in instellingen voor zorgvragers met chronische lichamelijke beperkingen. In de afgelopen jaren liepen onze studenten van Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg stage bij bedrijven en instellingen als Mosae Zorggroep, Envida, Cicero, Sevagram, SGL, Vivantes, diverse thuiszorg organisaties...........

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar, mogelijk iets langer, inclusief stages.

Afronding

Als je alle examens en stages goed hebt afgerond, ontvang je twee diploma’s: een mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3 én een mbo-diploma Maatschappelijke zorg niveau 3.

Na je studie

Na deze studie kun je meteen aan de slag in je vakgebied. Studenten van onze opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg vonden een baan bij vele verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, instellingen voor zorgvragers met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zoals hierboven is aangegeven……………….

Ook kun je ervoor kiezen om door te stromen naar een Mbo-opleiding niveau 4. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkunde en Maatschappelijke Zorg niveau 4


Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Diverse vak- en werkboeken, een laptop en digitale leermethoden voor Nederlands en rekenen, klik hier voor meer informatie!

Daarnaast heb je ook een skillskit voor de verpleegtechnische vaardigheidslessen nodig.

Start-/instroommomenten

je kunt met de opleiding starten op 3 september 2019

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.