Sport- en bewegingscoördinator

Locaties Sittard (Milaanstraat), Venlo
Leerweg BOL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Weet jij van aanpakken en sport je graag? En heb jij het in je om leiding te geven? Dan is de opleiding tot Sport- en bewegingscoördinator iets voor jou.

Sport- en beweegactiviteiten zelfstandig begeleiden, organiseren, plannen en uitvoeren. Dat is jouw taak als sport- en bewegingscoördinator. Sportieve, prestatieve, recreatieve of therapeutische activiteiten; jij weet precies hoe je ze moet aanpakken. Je werkt daarvoor veel samen met andere mensen, waarbij je ook leiding geeft en aanstuurt. Natuurlijk zorg je altijd dat de deelnemers de activiteiten fysiek en sociaal veilig kunnen doen. Je gaat respectvol en integer met mensen om.

Meld je direct aan voor een meeloopdag!
Actief
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Praktisch

Toelatingseisen

Je kunt toegelaten worden tot deze opleiding als je in het bezit bent van:

 • Een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg of;
 • Een overgangsbewijs van 3 havo/vwo naar 4 havo/vwo of;
 • Een mbo-diploma niveau 3.
 • Een positief resultaat op de toelatingstest. Meer informatie over de toelatingstest lees je hier.

Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit.

Belangrijk om te weten

 • Deze opleiding is een van onze vijf CIOS opleidingen. Meer hierover lees je op de speciale CIOS pagina.
 • Je kunt deze opleiding de eerste twee jaar ook op onze locatie in Venlo volgen (Hagerhofweg 15)
 • Wij bieden deze opleiding ook op niveau 3 aan, Sport- en bewegingsleider.
 • Voor topsporters bieden we een maatwerkprogramma, afgestemd op de sport die je beoefent.
 • Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze opleiding.

"Je leert tot het uiterste te gaan én net iets verder. Dit is ontzettend belangrijk omdat je als sportcoach zelf ervaren moet hebben hoe het is om op het toppen van je kunnen nog een stap extra te zetten. Alles voor het beste resultaat."

Lucas Pieters

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Op school volg je zowel theorie- als praktijklessen. Daarnaast doe je werkervaring op door stage te lopen bij diverse sportinstellingen. In de sport werk je vaak als andere mensen vrij zijn. Dat betekent dat je (werk)tijden kunnen variëren, ook tijdens de stage. Soms loop je overdag stage, soms 's avonds en soms in het weekend of tijdens de vakantie.

Afstudeerrichting

Als Sport en bewegingscoördinator kies je voor een afstudeerrichting. Aan deze afstudeerrichting zitten een of meerdere profielen en keuzedelen gekoppeld. Je kunt kiezen uit de volgende afstudeerrichtingen vanaf het tweede leerjaar.

BOS-medewerker

De taak van de Buurt, Onderwijs en Sportmedewerker is het verbeteren van welzijn en de positie op sociaal maatschappelijk gebied van mensen. De nadruk ligt op het ondersteunen en adviseren bij en het activeren tot deelname aan Sport- en Bewegingsactiviteiten.

Een andere mogelijkheid is het ondersteunen van lessen binnen het bewegingsonderwijs aan de basisschool. Daarnaast kunnen ook binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden.

Trainer/Coach

De taak van de Trainer/Coach is mensen laten ontspannen en recreëren of ze sporttechnische en -tactische vaardigheden laten ontwikkelen. Daarnaast is de trainer/coach bij sportverenigingen, sportbonden of commerciële sportorganisaties met diverse organisatorische en coördinerende taken belast. Er zijn daarbij volop keuzemogelijkheden zoals tennis, voetbal en dans.

Bewegingsagoog

De taak van de bewegingsagoog is door het aanbieden van sport en bewegings- activiteiten een bijdrage te leveren aan het psychisch, sociaal en lichamelijk welzijn en aan een optimaal bewegingsgedrag van mensen.

Healthcoach

De Healthcoach biedt sport- en beweegprogramma's aan, gericht op een gezonde leefstijl. De kern van het beroep is leefstijlcoaching. Zo kun je te maken krijgen met mensen die overgewicht hebben, inactieve ouderen, mensen met chronische ziekten als diabetes en werknemers die overwegend zittend werk verrichten.

Profielen bij afstudeerrichting

In onderstaand schema zie je welke profielkeuze en keuzedelen je hebt per afstudeerrichting. Deze gelden vanaf het tweede leerjaar. Een profiel gaat door bij voldoende deelname.

AfstudeerrichtingProfielKeuzedeel
Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport Buurt Onderwijs SportZwemmen
Lifestyle coach
Sport, recreatie toerisme
Coördinator Sport, Bewegen en GezondheidSport, Bewegen en GezondheidFitness
Sport, recreatie toerisme
Sportmassage
Coördinator sport en bewegingsagoogOtho Bewegings AgoogFitness
Sportmassage
Zwemmen
Coördinator sport en bewegingsagoogSociaal Bewegings AgoogFitness
Sport, recreatieve toerisme
Zwemmen
Coördinator Sportinstructie, training en coachingSportcoördinator uniform beroepenFitness
Zwemmen
Sneeuwsport
Coördinator Sportinstructie, training en coachingBuitensportWildwater instructeur
Coördinator Sportinstructie, training en coachingPersonal TrainerLifestyle coach
Zwemmen
Sportmassage

Welke keuzedelen zijn er?

Tijdens je opleiding kies je voor diverse keuzedelen. Deze vergroten je kansen op de arbeidsmarkt of zijn gericht op een doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Per jaar kies je een keuzedeel.

De keuzedelen voor het eerste leerjaar zijn:

 • Buurt, onderwijs en sport
 • Ortho bewegings agoog
 • Socaal bewegings agoog
 • Sportcoördinator geüniformeerde beroepen
 • Fitnessinstructeur
 • Lifestylecoach
 • Buitensport instructeur (inclusief wildwaterinstructeur)

In het derde jaar maak je een keuze uit een van de volgende keuzedelen:

 • Voorbereiding hbo
 • Ondernemerschap
 • Sportmassage
 • Voetbal trainer / coach 3
 • Jeugdvoetbaltrainer
 • Skiën en snowboarden
 • Zwemmen
 • Sportieve recreatie en toerisme

De keuzedelen gaan ongeacht het leerjaar enkel door bij voldoende deelname.

Wat leer je?

De opleiding is behoorlijk breed. Er komen onderwerpen aan bod zoals:

 • Zelfstandig sport- en beweegactiviteiten coördineren, organiseren, plannen en uitvoeren;
 • Sporttrainingen en lessen verzorgen;
 • Coachen van sportdeelnemers;
 • Leiding geven;
 • Beheer en onderhoud van accommodaties;
 • Neventaken binnen sportorganisaties uitvoeren.

Vakken die je krijgt, zijn onder andere:

 • Trainingskunde;
 • EHBSO;
 • Evenementenorganisatie;
 • Spelsporten.

Uiteraard krijg je ook de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Stages

Werkervaring doe je op door stage te lopen bij diverse sportinstellingen. En dat kan betekenen dat je (werk)tijden variëren. Soms loop je overdag stage, soms ’s avonds en soms in het weekend of tijdens de vakantie.

Tijdsbesteding

De opleiding Coördinator sport en bewegen duurt 3 of 4 jaar. Je bent gemiddeld 20 uur per week op school en 20 uur aan het werk tijdens je stages. Met huiswerk en opdrachten ben je ongeveer 10 uur per week aan de slag. De duur is afhankelijk van in welk tempo jij de vakken volgt en slaagt voor de examens.

Afronding

Je haalt je diploma als je de vijf proeven van bekwaamheid en je stage met een voldoende afsluit en voldoet aan de wettelijke eisen van Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan & burgerschap. Na afronding ontvang je een mbo-diploma coördinator sport en bewegen niveau 4. Daarna kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of op zoek gaan naar een geschikte baan.

Verder studeren

Na het afronden van de niveau 4 opleiding kun je een (hbo) vervolgopleiding kiezen. Ongeveer 70% van de CIOS studenten kiest voor een vervolgopleiding. Je kunt kiezen uit:

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding
 • Lerarenopleiding PABO
 • Sport en Bewegingseducatie
 • Bewegingsagogie
 • Fysiotherapie, Caesar- of Mensendiecktherapie
 • Hogeschool PXL Hasselt (leraar Lichamelijk Opvoeding)
 • Academie Sociale Studies
 • Sportmanagement
 • Sporteconomie
 • HBO toerisme
 • Internationaal Toeristisch Management

Waar ga je werken?

Het werkveld Sport en bewegen is enorm groot en divers. Je kunt hier natuurlijk denken aan verenigingen in verschillende sporttakken, maar ook aan scholen, sportbonden en gemeentes. Werkvelden binnen politie, defensie en brandweer zijn ook mogelijk als sportinstructeur of sportcoördinator. Met de uitstroomrichting bewegingsagoog kun je gaan werken bij instellingen zoals gevangenissen, zorginstellingen, jeugdhulpverlening en revalidatiecentra. Daarnaast bestaat het werkveld uit verschillende sportclubs, overheidsinstanties, sport- en recreatieorganisaties en commerciële organisaties zoals fitnesscentra, buitensport en skibanen.

Praktische zaken voor deze opleiding

Lesgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het lesgeld voor BOL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 1168,- Dit geldt alleen voor studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.

Studiemiddelen

Een laptop, basis kledingpakket en boekenpakket zijn verplicht bij aanvang van deze opleiding.

Kosten

De kosten in het eerste jaar voor de boeken zijn ongeveer €300,- en kleding ongeveer €300,-. De kosten voor de medische keuring zijn €120,- en worden door de verzekering vergoed. Afhankelijk van het uitstroomprofiel vanaf leerjaar 2 kunnen de kosten variëren.

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding alleen direct na de zomervakantie starten.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.