Maatschappelijke zorg

Welzijn
Locatie Sittard (Arendstraat)
Leerweg BBL
Niveau Niveau 4
Duur 3 jaar
Print deze pagina

Wil je er graag voor mensen zijn en kun je je goed inleven in anderen?

Als Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg werk je met mensen van allerlei leeftijden met één of meerdere beperkingen: verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk, psychisch of een combinatie daarvan. Je helpt je cliënten hiermee om te gaan, hun kwaliteit van leven te vergroten en zoveel mogelijk ongemak te voorkomen. Je regelt bijvoorbeeld activiteiten die de ontwikkeling van cliënten stimuleren. Je zorgt voor een goede sfeer en houdt de voortgang van de cliënt in de gaten. Zo nodig pas je de activiteit aan.

Als Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je cliënten op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding, scholing, sport en vrije tijd. Het gaat om mensen met psychische problemen of gedragsproblemen, daklozen, verslaafden, ouderen of vrouwen (en kinderen) die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Je ondersteunt hen tijdelijk of langdurig in het dagelijks leven door ze te helpen zichzelf zo goed mogelijk te redden. Je werkt onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie.

Deze opleiding kun je ook volgen als een combinatie-opleiding met Verzorgende-IG.

klik hier voor meer informatie over deze combi opleiding

Menslievend
Praktisch
Sociaal
Actief

Toelatingseisen

Is deze opleiding iets voor jou? Dan heb je een :

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengd/theoretische leerweg of;
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of;
 • MBO-diploma niveau 2.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aanvraagformulier (ingevuld door school) wordt uitgereikt in de introductieweek. Hiermee kun je naar de gemeente om je VOG aan te vragen. Kosten zijn € 41,35

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, geef dit aan bij je digitale aanmelding!

Belangrijk om te weten

Voorlichtingsbijeenkomsten BBL

Wil je meer informatie over BBL opleidingen binnen Welzijn, bezoek dan een van onze Voorlichtingsbijeenkomsten.

Woensdag 17 April van 14.00 -16.00

Woensdag 22 Mei 15.30 -17.30

Maandag 17 Juni 15.00 -17.00

Aanmelden kan via mail bij Candy Schoubben : c.schoubben@leeuwenborgh.nl

Bijeenkomsten vinden plaats in lokaal B216

Wat ga je doen tijdens deze opleiding?

Je start met de opleiding maatschappelijk zorg. Let op: je schrijft je dus in bij maatschappelijke zorg (4) BBL 3-jarig. Na het eerste schooljaar ga je je specialiseren en maak je een keuze voor één van de specialisaties op niveau 4:

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4.

Wat leer je?

Je leert een plan maken voor wat de cliënt nodig heeft en mensen aan te moedigen en ondersteunen in hun dagelijkse leven. Je leert hoe je als professionele beroepskracht functioneert en hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert. Daarvoor volg je vakken als

 • Ontwikkelingspsychologie;
 • Methodische vaardigheden;
 • Sociale vaardigheden;
 • Zorgvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden.

Daarnaast krijg je les in rekenen, Nederlands, Engels (alleen verplicht voor niveau 4) en loopbaan & burgerschap.

In de opleiding maak je ook nog een keuze voor een pakket aan keuzedelen, die iets extra’s toevoegen aan je opleiding.

Je kiest voor de BBL, dan ben je minimaal 16 uur per week werkzaam [betaald of onbetaald] bij een erkend leerbedrijf in deze sector. Klik hier voor het vinden van een leerbedrijf. Je kunt dan denken aan bv. kinderopvang of peuterspeelzaal, basisschool, scholen in het Voortgezet onderwijs of MBO.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar

Praktische zaken voor deze opleiding

Cursusgeld

Voor schooljaar 2019/2020 is het cursusgeld voor BBL opleidingen door het ministerie vastgesteld op € 588

Studiemiddelen

Boeken, laptop en licenties, klik hier voor meer informatie!

Start- /instroommomenten

Je kunt de opleiding direct na de zomervakantie starten. Bij voldoende aanmeldingen is het ook mogelijk om per 1 februari te starten.

Aanvullende informatie voor studenten

De lesdag voor de eerste jaars is op donderdag. Voor de tweede en derde jaars op dinsdag. Minimum aantal uren die je werkzaam bent bedraagt 16 uur; betaald of onbetaald. Kan ook als stagiaire, vrijwilliger of werknemer. Naast een lesdag moet de student rekenen op een zelfstudie van gemiddeld 7 uur per week.

Begeleiding

Leren is niet voor iedereen even makkelijk. ROC Leeuwenborgh wil elke student de kans bieden een diploma te halen. Soms heb je daar wat extra’s bij nodig. Dat ‘extra’ kan van alles zijn: een faalangstreductietraining, een aparte plaats in de klas, extra ondersteuning als je dyslectisch bent (zoals werken met Kurzweil), extra ondersteuning bij Nederlands, Engels of Rekenen of gerichte hulp bij persoonlijke problemen.

De mentor

Elke student krijgt bij de start van de opleiding een mentor toegewezen, minstens voor de duur van een schooljaar. De mentor heeft een coachende rol. Heb je vragen op het gebied van extra ondersteuning, dan kun je ook terecht bij je mentor. 

Het Loopbaanportaal

Soms kan je mentor je met een specifieke ondersteuningsvraag niet verder helpen. Hij meldt je dan aan bij de studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider bekijkt samen met jou welke ondersteuning nodig is. Dit kan niet alleen aan het begin van je opleiding, maar is tijdens je hele opleiding mogelijk.

Verkeerde studie?

Als zou blijken dat je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, dan geef je dit door aan je mentor. Heb je hulp nodig om een nieuwe opleidingskeuze te maken? De mentor kan je hiervoor aanmelden bij het Loopbaanportaal. Hier zoekt men (samen met jou, en eventueel jouw ouders) uit wat beter bij je past. Jouw loopbaan staat bij ons centraal!

Andere ondersteuning

Wij bieden ook steun aan studenten met sociaal-emotionele problemen of studenten met een uitdaging op een bepaald gebied. Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op onze hoofdlocaties in Sittard en Maastricht. Zij proberen, samen met jou, problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Via je mentor word je in contact gebracht met de juiste ondersteuner. En als wij je niet verder kunnen helpen, dan zoeken we verder naar ondersteuning buiten Leeuwenborgh.

Het Infocentrum

Welke opleiding past bij mij? Hoe meld ik me aan voor een opleiding? Is er genoeg werk te vinden? Heb ik recht op studiefinanciering? Hoeveel studiefinanciering krijg ik? Kan ik als mbo’er gratis reizen? Het Informatiecentrum is jouw vraagbaak. Wij zijn te vinden op de Leeuwenborgh hoofdlocaties in Maastricht en Sittard. Dagelijks zijn er deskundige medewerkers aanwezig die kunnen helpen met:

 • opleidingsinformatie;
 • advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • vragen over studiefinanciering;
 • aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • doorstroom naar een andere mbo-opleiding;
 • doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.